Satelit 11/2003 – 2.část

 

 

 

Zdravím vás při čtení první části prosincové rubriky

 

Vítám vás při čtení druhé části listopadové satelitní rubriky v roce 2003. Poslední den předposledního měsíce v roce bylo oficiálně zveřejněno ukončení projektu placené televize EastBox Digital. Připojuji k němu svůj osobní příspěvek, který jsem připravil pro web www.satCentrum.com (.cz, .sk).  

 

EastBox DIGITAL vrací licenci

 

 

Společnost EastBox DIGITAL, s.r.o. vrátila licenci na vysílání svého paketu digitálních televizních kanálů, šířených ze satelitu. Rozhodla se tak těsně před spuštěním testovacího vysílání, které chtěla zahájit v pondělí 1.prosince. Jednatel společnosti EastBox DIGITAL, s.r.o., pan Aleš Jarý, zaslal Radě pro rozhlasové a televizní vysílání žádost o Zrušení licence na žádost provozovatele. Znění tohoto dokumentu vedení poskytlo redakci satCentrum, proto jej mohu ocitovat:

 

„Ve smyslu příslušných ustanovení platné právní úpravy Vás tímto žádáme o zrušení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice, udělené podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., rozhodnutím RRTV č.j. Ru/321/01/98 ze dne 4.12.2001. O zrušení shora uvedené licence jsme nuceni touto formou požádat z důvodu technicko-organizačních překážek, vzniklých v důsledku příčin stojících mimo naši společnost, přičemž ale zároveň bohužel není v našich současných silách a možnostech tuto problematiku i při vší snaze zvládnout jiným způsobem. Je nám velmi líto, že se nám i přes veškeré vyvinuté úsilí nakonec nepodařilo překonat  pro zdárný vývoj věci natolik zásadní problémy, které jsme předem objektivně nemohli očekávat. Děkujeme za pochopení.“

 

Společnost EastBox DIGITAL plánovala vysílání osmnácti tematických kanálů pro abonenty v České a Slovenské republice. Cena tohoto paketu neměla překročit 350 Kč (10 EUR). Z důvodu nesplnění dodávky satelitních přijímačů se systémem podmíněného přístupu Videoguard firmy NDS společnost uvažovala zatím zahájit omezené vysílání dočasně přes satelit Amos 1 na pozici 4,0 stupňů západně a po zprovoznění nového satelitu Amos 2 v prvním čtvrtletí příštího roku požívat distribuční transpondery společnosti Spacecom z tohoto satelitu na družicový komplex Astra v Betzdorfu. Uplink v Praze by zabezpečovala od 1.12.2003 společnost INTV. Těsně před zahájením tohoto zkušebního vysílání se však vedení rozhodlo licenci Radě vrátit, přestože už podle jeho slov do projektu investovala 7 let přípravy a náklady ve výši 14 miliónu Kč.

 

EastBox DIGITAL končí

 

 

Přečetli jste si oficiální informaci o vrácení licence společnosti EastBox DIGITAL na jejich plánovaný satelitní paket. Co k tomu dodat? Pocity jsou smíšené. Projekt jsem sledoval z povzdálí již více jak dva roky a protože se mi podařilo se dostat do kontaktu s některými lidmi z vedení, pochopil či chápal jsem filosofii jejich projektu. Pro někoho možná nereálného snu.

Podle informací, které jsem měl, a samozřejmě nebyly a nemohly být určitě tak podrobné, jsem ale věřil, že k vysílání nakonec dojde. Přes souhru nešťastných okolností, jako byl odchod firmy Flextronics z brněnského areálu - firmy které měla zabezpečit výrobu receiverů, nebo nyní na podzim velký kontrakt firmy Humax na MHP receivery pro německou Premiere, který dostal samozřejmě přednost před neznámým projektem z východní Evropy.

V závislosti na těchto a dalších okolnostech jsem osciloval mezi mírným až středním optimistou, až po mírného skeptika. Ještě ve čtvrtek jsem si domlouval při své návštěvě Prahy příští týden vstup do areálu INTV, kde by byl uplink pro první testovací vysílání. Kazety byly nachystané, první signál na transponderu Spacecom izraelské družice Amos 1 na pozici 4,0 stupňů se měl objevit ve 12.00 hodin v pondělí 1.12.2003, start prvního bloku pak byl naplánován na 19.hodinu večerní. V pátek 28.11. jsem však obdržel kopii dopisu, zaslaného Radě), a tím bylo vše dané. Projekt EBD končí, licence se vrací, z vysílání a připravených pořadů nebude nic. Dlouze jsme si pak telefonovali s panem Mgr.Pohankou z vedení společnosti, a rozebírali situaci k níž došlo, co se dělalo dobře a kde naopak došlo k chybě. Na nějaké větší, systematické závěry je ještě brzo, dovolím si však aspoň pár osobních postřehů.

Myslím si, že odezva nás všech, tedy i vás - našich čtenářů bude asi dvojí. Určitě se najdou tací, kdo se budou bušit pěstí do hrudi se slovy, já to říkal, že vysílat nebudou, byl to podvod. Dobře jim tak, zvítězili jsme! Ale ne, pokud tu u nás zůstane jediný monopol jediné platformy placené satelitní televize, určitě žádný divák či abonent nezvítězil a zvítězit nemůže. Určitě by k tomu řekla své i ta druhá skupina satelitních fanoušků, natěšená na to, že na Vánoce či krátce po nich bude mít za dostupnou cenu další možnost výběru, na co se dívat.

No a na ty jsem především myslel, když jsem se ptal pana Pohanky, zda je stanovisko vedení společnosti konečné a nerozjedou aspoň omezenou část připraveného projektu, za nímž stála řada dalších známých lidí ze slovenského a českého kulturního života. Zda není škoda těch sedmi let práce, dosud vynaložených 14 miliónů korun (což je ale jen zlomek úvěru ve výši 3,3 mld. korun, který měl být přichystán na rozjezd EBD), které už se nevrátí anebo i těch 5,5 tisíc externích spolupracovníků, kteří by se podíleli na tvorbě programů, vlastního vysílání, ale i servisu a montáží EBD.

Probírali jsme i některé kroky, které se dnes jeví nepříliš šťastnými. Na jednu stranu velká uzavřenost společnosti navenek, kdy se i mě, který se aspoň čas od času dostal k některým informacím, nedařilo v sobě v koutku duše zlomit určitou nedůvěru či obavu, zda se vše podaří dotáhnout včas ke zdárnému konci – respektive začátku – k vysílání. Jak muselo pak být řadovému čtenáři, odkázanému pouze na informace, které se navíc v některých médiích dá se říci „vařily z vody“. Na druhou stranu se mi jevilo jako rozhodně ne příliš šťastným „otevření“ společnosti spuštěním webu www.eastbox.sk. Pomineme-li první problém s počeštěním, což bylo vzápětí napraveno, projektu neprospěla zejména diskuse. Ta bez pevné moderátorské ruky oscilovala mezi dvěma póly – přízní a nepřízní a projevila se zde v plné nahotě naše dá se říci národní povaha zášti, nepřejícnosti a mnohdy až vulgarity. To je můj osobní názor, pokud by diskuse nebyla, diskutovalo by se na satelitních webech a výsledek by byl možná stejný, ale pro EBD určitě lepší.

Ale co už, obraťme list. Pokud jsem mohl proniknout do plánů na rozjetí EBD, projekt rozhodně nebyl (i dle slov Rady při udělení licence) špatný, naopak v něčem skýtal dobré nápady a do realizace zase tolik nechybělo. Po spuštění testování 1.12. se měl vysílat ve dvanáctihodinovém bloku průřez jednotlivými kanály platformy EBD na jednom transponderu Amose 1. Po zprovoznění transponderů nového satelitu Amos 2 v lednu příštího roku by se přešlo už na čtyři transpondery této družice a zároveň by se zprovoznila distribuce signálu do Betzdorfu na uplink Astry. Zde se předběžně domlouvaly až čtyři transpondery na první a druhé čtvrtletí příštího roku. Podle slov vedení EBD by přitom abonenti platili plnou cenu 10 EUR, respektive přibližný ekvivalent 350 Kč až po zprovoznění celé nabídky.

Koncepce receiverů také nebyla špatná. Systém Videoguard firmy NDS skýtal dostatečnou ochranu před nalomením. Trochu nedorozumění vyvolala koncepce, kdy se uvažovalo o tom, že vloženou abonentskou kartu do čtečky vestavěného dekodéru by nahradil pouze vnitřní systém NDS, tedy dekodér by byl v obvodech na základní desce a nebyla by potřebná přístupová karta. Vždy se však uvažovalo o receiveru s rozhraním CI, tedy dvěma sloty pro vložení CAM – modulů podmíněného přístupu. Také DiSEqC a optický digitální audio výstup vč. podpory Dolby Digital (AC3) byl samozřejmostí ve výbavě. Jako dárek – pozornost abonentům se uvažovalo o zakoupení licence na Free-X TV, tedy zprostředkování legálního příjmu této televize pro pány každým receiverem. Autoři projektu EBD byli velkými propagátory HDTV a chtěli spolupracovat s Astrou na jejich vysílání Euro HDTV v příštím roce.

Tolik aspoň některé mé osobní postřehy. Píšu je jako člověk, který má k satelitní problematice blízký a dlouhodobý vztah. Již na studiích na vysoké škole v oboru sdělovací technika jsem sledoval komunikační družice na orbitu a od roku 1988 se věnuji satelitům každodenně. Nebral jsem proto projekt EBD nijak přehnaně nekriticky a viděl v něm i problémy a nedostatky, ale na druhou stranu jsem do poslední chvíle věřil v jeho reálnost. A nezdar projektu beru i jako svoji osobní prohru a zklamání.

Na druhou stranu mne aspoň trochu hřeje pocit, že weby www.vhr.cz i www.satCentrum.com byly od počátku poslední fáze projektu – tedy od udělení licence v roce 2001 u toho, a že jsem vám mohl přinést řadu informací a podněty k diskusi a k zamyšlení. Děkuji všem z vedení EBD za spolupráci a vám čtenářům za váš zájem o tento projekt. I slepá či přerušená cesta může být ponaučením. Poučením těm budoucím, že se musí jít jinudy, jinak, ale cíl – dostupná placená satelitní televize pro našeho diváka je tu a je reálný.

 

 

Tolik pro dnešek vše, aktuální změny na satelitních transponderech najdete na internetu na www.satCentrum.com (.cz, .sk), další novinky z oblasti rozhlasu a televize, a to jak kabelové tak i digitální (DAB, DVB-T, DRM, MMDS) najdete na webu www.tvCentrum.com (.sk).

  

Tak to je pro dnes vše, těším se na shledanou příště!

 

 

Reprodukce zde zveřejněných informací jen s udáním jejich původu (VHR).

Information published on these pages may not be reproduced unless the source (VHR) is mentioned.

 

 

© VHR , last change: 30 NOV 2003