Satelit 9/2004 – 1.část

 

 

 

Zdravím vás při čtení první zářijové rubriky

 

V prvním měsíci nového školního roku vás zdravím při čtení satelitních informací. Hlavním tématem těchto dní je rozšíření paketu UPC Direct o slovenské komerční televize TV Markíza a TV JOJ.

 

Rozšíření nabídky UPC Direct

 

 

Na čtvrtek 16.9.2004 nachystala slovenská a maďarská centrála společnosti UPC rozšíření nabídky televizních stanic pro své abonenty satelitní služby UPC Direct. Od tohoto dne mohou slovenští diváci zachytit na svých přijímačích obě celoplošné soukromé televizní stanice – TV Markíza a TV JOJ. Maďarští diváci zase mohou naladit soukromou stanici RTL Klub a abonenti, kteří mají předplacený sportovní kanál Sport 1 k němu dostali druhý – Sport2. Stanice naladíme v paketu UPC Direct na Astře 1G (19,2 st. vých.):

maďarské stanice RTL Klub a Sport 2 na tr. 79, frq. 11,992 H, SR 27500, FEC 3/4, kód CryptoWorks, SID 20335 a 20339, PIDy 501/510 a 701/710.

 

slovenské stanice TV Markíza a TV JOJ na tr. 99, frq. 12,382 H, SR 27500, FEC 3/4, kód CryptoWorks, SIDy 20319 a 20320, PIDy 301/314 a 351/363.


Na tomto transponderu byla dále volně (bez zakódování) přenášena informační obrazovka s maďarským textem, informujícím o zařazení zmiňovaných stanic od 16.9. do nabídky, která se identifikuje jako UPC Direct a má pouze identifikátor V-PID 401.

Na doplnění tohoto přehledu je nutné ještě informovat o testovacím kanále, kde UPC testuje variabilní datový tok a další nastavení. V době psaní tohoto příspěvku byl zde přenášen National Gegraphic Channel s audio doprovodem v polštině a maďarštině (L a P kanál). Obraz byl poměrně dost „rozkostečkovaný“. Tento zkušební kanál vysílá na frq. 12,304 GHz, identifikuje se jako Test DMC s identifikátory PIDy 251/260

 

Slovenské stanice byly zařazené na předvolbu č. 3 a 4 pronajatých receiverů Philips DSX 6010S, ovšem pouze abonentům na Slovensku, protože se jedná z hlediska autorských práv na šíření do zahraničí pouze o retransmisi – další, jiný způsob šíření programů pro občany Slovenska. Podobně se jedná o maďarské stanice. Pokud je ale budou chtít sledovat abonenti v jiné zemi, jsou dostupné na běžném digitálním satelitním receiveru se čtečkou (dekodérem) pro systém CryptoWorks či vloženým přístupovým modulem (CAM) CryptoWorks a přístupovou kartou UPC Direct (se základní nabídkou Rodina). Jak už jsem ale uvedl - nikoliv  na pronajatém Philipsu - tedy bez zásahu do programových předvoleb - settingu. Maďarský Sport 2 je ale prémiový kanál a proto je dostupný pouze maďarským zákazníkům s rozšířeným předplatným na Sport1.

Chystá také něco česká UPC?

 


Zajímalo mne, samozřejmě i to, zda nepřipravuje pro své abonenty nějakou novinku i UPC Česká republika. Jak jsem zjistil, počítá se stoprocentně se zahájením vysílání parlamentního kanálu, ovšem později, jak v termínu startu výše zmiňovaných programů. Dále se podle mnou získané informace (ovšem oficiálně nepotvrzené) jedná o zařazení dalšího zajímavého filmového kanálu s dabingem v českém jazyce. Ten by ale nebyl ze stáje HBO. Také svitla naděje na zařazení dlouho očekávaného kanálu AXN. V Polsku byla ukončena soudní pře s majiteli práv na vysílání, což by mohlo uvolnit cestu k distribuci i pro naše abonenty. Pokud se jedná o vysílání Novy, zde situace nijak zvlášť nepostoupila kupředu.

A další stanice? Zájem u diváků by určitě byl o slovenské kanály MusicBox a Nautik TV, samozřejmě pokud začne vysílat podle plánu a zveřejněného programového záměru. No a pak už moc na výběr nemáme – metropolitní kanál TV Praha s obdobným
kanálem TV Hradec Králové. A veřejnoprávní Česká televize. Která je však podobně neprůchodná jako Nova. Romantica TV se za poslední rok programově dosti zlepšila, ale z paketu UPC Direct byla před časem vyřazena a je jen malá naděje na její opětovné vysílání. Pokud by se podařilo domluvit na dabingu, dalo by se uvažovat i o dalších satelitních tematických kanálech z rodiny Disney Channel, nebo History, Scifi, Travel, a dalších, bohužel náš divák je zvyklý na české či slovenské znění a nespokojuje se s titulky, jak je tomu zvykem v řadě evropských zemích. Nepřijatelný je také „polský“ rychlodabing. Tím se nám však potenciální nabídka velmi zužuje z důvodu omezené knihovny nadabovaných pořadů. A tak lze tyto mé úvahy zařadit, bohužel, pouze mezi akademické.

Kapacita na všech třech transponderech ještě umožňuje vložení několika nových kanálů na transponder 12,382 H. Zatím je zde 10 stanic, zatímco tr. 11,992 H má 13 a tr. 12,304 H dokonce 14 kanálů.

Jaké je obsazení transponderů paketu UPC Direct?

 

 

Tr. 11,992 H:  Filmmuseum, HBO2, HBO (maďarské), HBO (české), Spektrum, Magyar ATV, TV2, Cool, RTL Klub, Sport 1, Hir TV, Minimax, Sport 2.

 

Tr. 12,304 H:  Galaxie sport, Animal Planet, Discovery CE, Test DMC, Fox Kids, National Geographic, EuroSport News, Hallmark (maďarský), Private Gold, Reality TV, Extreme Sports, Club, M2, Duna.

 

Tr. 12,382 H:  Eurosport, MTV Europe, Hallmark (český), Viasat-3, TV Markíza, TV JOJ, UPC Direct, BBC Prime, Prima TV, TA3.


Pokud spočítáme dabované vysílání, maďarští fanoušci mají možnost sledovat v paketu UPC Direct 25 programů ve své mateřštině (započítáme-li i testy), v češtině či slovenštině vysílá 16 programů. Slovenským abonentům chybí na pronajatém Philipsu DSX 6010S TV Prima, českým je zase nedostupná TV Markíza a TV JOJ.

 

Srpnové změny v UPC Direct

 

 

Ke změnám, a to velmi významným, ale v paketu došlo už o měsíc dříve – 11.8.2004. V souvislosti s upgradem hardware v DMC v Amsterodamu se mění od ranních hodin tohoto dne složení všech tří transponderů, které používá satelitní služba UPC Direct pro Maďarskou, Slovenskou a Českou republiku (konkrétně to jsou frq. 11,992 H, 12,304 H a 12,382 H, datový tok SR vždy 27500, taktéž protokol FEC je stejný a má hodnotu 3/4). Aktuální podrobnou tabulku nového obsazení včetně identifikátorů – PIDů najdete na webu www.satCentrum.com, kde je pravidelně aktualizovaná. Změny ale neprobíhaly snadno - mnozí z vás, stejně jako já, jsme od brzkých ranních hodin marně ladili receivery, a protože se měnily i síťové identifikátory, nebylo možné vyhledat na pronajatých receiverech žádný kanál. I pak se situace ještě několikrát změnila. Stával jsem okolo čtvrté hodiny ranní a na třech receiverech (Philips, Premium X a Kaon) současně prolaďoval změny, a sledoval zejména testy proměnlivého datového toku.

 

Okolo páté hodiny to bylo nejvíce patrné na stanici Reality TV, která se úplně rozkostečkovávala. I nyní například na kanálu Test DMC probíhají další úpravy variabilního bitrate, subjektivně si myslím, že se tímto technickým krokem zlepšila úroveň obou filmových kanálů HBO a HBO2. Další testy probíhaly na tr. 12,304 H, kde se načetl kanál No name 5983 s identifikací maďarského, českého, anglického a polského audia. Také vás určitě trkne rozložení kanálů, respektive "obsazenost" – v tuto dobu bylo na prvním transponderu umístěno 12 stanic, na druhém dokonce 14 programů a na třetím je zatím jen 7 stanic. Tedy rezervy pro zařazení dalších televizí tu jsou, pokud budeme uvažovat o "standardu UPC" 12-13 kanálů na transponder. Ale při takovém zaplnění nám asi ani sebelepší kodér s variabilním bit ratem k větší přenosové kvalitě nepomůže. Čtvrtý transponder, třeba ten co se předával Wizji/tedy Canal+ po její fúzi, UPC rozhodně chybí.

 

Problémy ve vysílání TV JOJ a MusicBox

 

 

S problémy se potýkalo od úterního podvečeru dne 7.9.2004 vysílání slovenských kanálů JOJ TV a MusicBox na družici Thor 3. Ten den došlo ke změně identifikátorů PID na tr. č. 6, frq. 11,823 H, SR 28000, FEC 7/8: MusicBox má nyní PIDy 519/668 a TV JOJ má PIDy 517/660. Zatímco JOJka vysílala volně, MusicBox ten den nevysílal vůbec. Připomínáme jen, že up link těchto stanic je už v bulharské Sofii, kam se signál dostává optickým kabelem. Problémy ale nastaly v distribučním paketu Slovak Telenoru, taktéž na Thoru 3. Zde je up link v norském Nittedalu, který "odchytává" signál z nového "bulharského" paketu, tr. č. 36, frq. 12,399 H, SR 28000, FEC 7/8. Tento způsob přenosu bude ukončený podle plánu zřejmě do konce měsíce září, tento termín se však může prodloužit.

 

No a právě 7.9.2004 v podvečer na tomto transponeru nevysílala ani TV JOJ, ani MusicBox. Protože na frekvenci tohoto transponderu jsou dosud naladěné všechny slovenské pozemní vysílače a kabelové sítě, sledoval program těchto stanic jen málokdo. Vlastně JOJku viděli pouze diváci v Bratislavě, protože signál JOJky jde na vysílač přímo ze studia v Kolibě a potom ti, kteří už mají na satelitu naladěnou novou frekvenci „bulharského“ paketu (11,823 H). MusicBox nevidí dnes vůbec nikdo... Spojil jsme se telefonicky s manažerem pro radiokomunikace televize JOJ panem Milanem Fitzekem, který mi přes drnčení mnoha dalších telefonů a velké pracovní vypětí ochotně celý problém vysvětlil a vyslovil své  přání a odhodlání udělat vše proto, aby se signál opět dostal na obrazovky diváků. K jeho přání jsem se připojil za celou redakci webu satCentrum, protože JOJka si získala svým několikaměsíčním volným vysíláním řadu satelitních diváků jak na Slovensku, tak i v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i ve vzdálenější cizině. Zde je vidět, jak je satelitní distribuce zranitelná, a pokud slouží jako primární zdroj signálu na terestrické vysílače, dovede takový výpadek způsobit „tmu“ na většině televizních obrazovek. Proto přešla např. Česká televize v loňském roce na stoprocentní distribuci v digitální síti ATM Českého Telecomu a satelitní distribuce slouží jen jako záložní.

 

K nápravě došlo až po deváté večerní – kdy TV JOJ začala  vysílat na obou satelitních frekvencích a protože je už distribuovaná na všechny terestrické vysílače a kabelové operátory, mohli si slovenští diváci v klidu vychutnat závěr amerického filmu Drtivý dopad. Ano, tento název jako by se ten den hodil i pro vysílání této televize ze satelitu Thor 3. Později začal opět vysílat i MusicBox.

 

Tak to je pro dnes vše, těším se na shledanou příště!

 

 

Aktuální změny na satelitních transponderech najdete na internetu na www.satcentrum.com (.cz, .sk), další novinky z oblasti rozhlasu a televize, a to jak kabelové tak i digitální (DAB, DVB-T, DRM, MMDS) najdete na webu www.tvcentrum.com (.sk). Přeji vám hodně zábavy a poučení při lovu na satelitním orbitu! 

 

Reprodukce zde zveřejněných informací jen s udáním jejich původu (VHR).

Information published on these pages may not be reproduced unless the source (VHR) is mentioned.

 

 

© VHR , last change: 17 SEP 2004