Satelit 08/2002

 

Vítám vás při čtení první části  prázdninové, srpnové rubriky. Dnešní tématem jsou novinky v paketech Czechlink a Slovlink.

 

 

Sedm slovenských rádií na Eurobirdu

 

 

Jak jste se již mohli dříve dočíst na tomto webu, od čtvrtka 27.6.2002 byl aktivován slovenský digitální paket. Jedná se o druhou polovinu transponderu F3 na družici Eurobird 1, zaparkované na pozici 28,5 stupňů východně. Paket zatím nemá oficiální označení, mezi satelitními fanoušky se ujalo označení „Slovlink“ , v některých materiálech provozovatele se uvádí název Satel 2000.

 

 Zatím je zde na frq. 12,643 H (s datovým tokem SR 27500 a koeficientem chybové korekce FEC 3/4) přenášen první televizní test. Pod identifikací TV4 jsou vysílané barevné pruhy s nápisem MARKIZA S1 (V-PID 404, A-PID 564, SID 4). Dalším, nepravidelně se objevujícím testem je opět monoskop s názvem TV K2. Během nejbližšího období pak provozovatel paketu - Rádiokomunikácie, o.z. počítá s vysíláním obou programů slovenské veřejnoprávní televize STV 1 a STV 2 a soukromé komerční televize Markíza. Vysílaný signál z družice bude sloužit jako distribuční trasa na pozemní vysílače. Proto se počítá od začátku s jeho zakódováním v systému CryptoWorks. Teprve v další fázi dojde k zpřístupnění paketu také individuálním uživatelům.

 

Od pondělí 7.8.2002 se dále v paketu objevil signál prvního programu slovenského veřejnoprávního rozhlasu – Slovensko 1, s identifikací SRo 1 (A-PID 880, SID 10). Vysílání bylo od začátku volné, nezakódované. O dva dny později, ve středu 7.8.2002 pak zachytíme v paketu „Slovlink“ už sedm slovenských rádií! Volně jsou vysílané čtyři veřejnoprávní programy Slovensko 1 – identifikace SRo 1 (A-PID 880, SID 10), Devín – SRo 2 (A-PID 881, SID 11), Rock FM – SRo 3 (A-PID 882, SID 12) a Regina přenášená s identifikací SRo 4 (A-PID 883, SID 13). Dále se v paketu objevily tři komerční soukromé stanice, jejichž distribuční signál je však od počátku zakódovaný v systému CryptoWorks. Jedná se o FUN rádio s identifikací FUN R. (A-PID 884, SID 14), rádio OKEY (A-PID 885, SID 15) a rádio TWIST (A-PID 886, SID 16).

 

 

Zkušební vysílání STV 2 na „Slovlinku“

 

Ve slovenském digitálním paketu na družici Eurobird 1 (28,5 st. východně, tr. 12,643 H, SR 27500, FEC 3/4) bylo dne 8.8. aktivováno zkušební vysílání druhého programu slovenské veřejnoprávní televize. Pod identifikací STV 2 Mlýnská dolina se objevil na transponderu „Slovlinku“ nejprve testovací monoskop – Skušobné vysielanie, poté krátce po půl jedenácté dopoledne následoval krátký záznam z úspěšných sportovních výkonů slovenských sportovců - utkání slovenských reprezentantů na MS v hokeji, v tenisu žen, kanoistů či z dostihů. Nyní je vysílán „klasický“ monoskop ST BRATISLAVA včetně časového údaje. Testuje se i duální zvukový doprovod Track 1 a 2. Vysílání je zatím volné, není v kódu CryptoWorks.

 

Aktuální složení paketu (a samozřejmě i dalších televizních a rozhlasových stanic, vysílajících v češtině a slovenštině) si můžete nalistovat na tomto webu v rubrice Čeština a slovenština ze satelitů. Další podrobnosti k této slovenské platformě pak najdete na webové stránce http://www.slovlink.sk/. Kde je umístěna i návštěvní kniha, hojně využívaná k popisu kvality přijímaného signálu v různých koutech Evropy, ale také k vyjádření vlastního názoru k otázce kódování vysílání.

 

 

 

Je rozdíl v signálu mezi českou a slovenskou polovinou transponderu na Eurobirdu?

 

 

Mnoho diváků v zahraničí, sledující paket Czechlink na první polovině transponderu F3 na družici Eurobird 1 (12,607 H, SR 27500, FEC 3/4) si stěžuje, že po spuštění slovenské poloviny společného transponderu (12,643 H, SR 27500, FEC 3/4) se jim příjem zhoršil. Došlo ke snížení výkonu a bezproblémový příjem je nyní možný jen na větší průměr paraboly.

Podle vyjádření z up-linkové stanice Czechlinku v areálu České televize na Kavčích horách v Praze skutečně výkon Czechlinku spadnul o 3 dB. A bude to setrvalý stav! Jinými slovy - vyšší výkon v minulosti byl umožněn díky velkorysosti provozovatele satelitu tím, že českému paketu poskytoval rezervu z neobsazených kanálů. Nyní se už ale vysílá pouze s výkonovým přídělem, který Czechlinku skutečně náleží.

 

Pro diváky v ČR i na Slovensku se ale nic neděje, příjem je nadále možný i na malé ofset paraboly o velikosti 60 cm, například na takové, jaké jsou instalovány abonentům služby UPC Direct. Ovšem pro rezervu příjmu i za špatného, deštivého počasí či sněžení, je lépe použít parabolu o velikosti aspoň 85 cm a případně i více. Nevěříte? Pokusíme se dokázat toto tvrzení praktickým ověřením při běžném příjmu.

 

V redakci česko-slovenské domény satCentrum jsme se rozhodli otestovat sílu a kvalitu příjmu obou paketů – Czechlinku i Slovlinku a to ihned po právě provedené aktivaci slovenských rádií. Počasí nám „přálo“, protože deštivá obloha zaručuje lepší přiblížení se skutečným podmínkám diváka, jak chladný podzimní den s dokonale „vymetenou“ oblohou. Takže v deštivý středeční podvečer 7.8.2002, krátce po osmé hodině, za teploty okolo 20 stupňů jsme začali porovnávat úroveň a kvalitu signálu při příjmu vysílání TV Markíza z paketu Czechlink a testu TV4 z paketu „Slovlink“. K příjmu nám sloužila ofsetová duralová parabola o průměru 80 cm, osazená universálním konvertorem MTI s šumovým číslem 0,6 dB, otáčená motorem H-H mount Stab 100; a receiver Humax 5400. A co nám tento krátký test ukázal?

 

Zajímavým zjištěním bylo to, že „hrubá“ úroveň signálu byla u českého i slovenského paketu skoro vyrovnaná (41% u Czechlinku oproti 40% u Slovlinku). Rozhodující je ale pro správné dekodování, tedy bezchybné zpracování signálu, hodnota „jemné“ úrovně - BER, kvality signálu. A tam český paket poráží slovenské testovací vysílání na celé čáře. U Czechlinku dosahuje kvalita signálu až  k 79 procentům, u „Slovlinku“ se zastavuje u „pouhých“ 58%. To slovo pouhých píšeme v uvozovkách proto, že pro plynulé, „nekostečkované“ zobrazení televizního signálu stačí u tohoto satelitního přijímače dosáhnout hodnoty 18-20%. Což s rezervou splňuje. (Jen pro zajímavost - této minimální hodnotě se blíží příjem u zmiňované satelitní sestavy pouze u některých transponderů na družici Nilesat 101 – např. Showtime Network se stanicí MTV India, příjem ostatních „běžných“ kanálů, včetně transponderů ViaDigital v LZ polarizaci na Hispasatu má za normálního počasí dostatečnou rezervu. Ještě poznamenáme, že zařízení je umístěné na jihovýchodní Moravě). Jak je vidět, technici v Bratislavě budou asi ještě chvíli pracovat na doladění up-linku. A pak na závěr, jen pro srovnání, přetáčíme parabolu na transponder UPC na Astře. Na frekvenci českého HBO vyletěla hodnota hrubé síly - úrovně signálu na 64% a kvalita signálu (BER) byla takřka stoprocentní, přesně 99%. Samozřejmě nyní mluvíme o síle signálu, nikoliv o hodnotě přenášeného datového toku. To je úplně jiná kapitola, bohužel…

 

Ale vraťme se k českému a slovenskému vysílání z Eurobirdu. Náš satelitní fanoušek tedy může být se signálem spokojený. Co však poradit našim krajanům a kolegům v cizině, kteří nevědí, zda vůbec a případně s jakou velikostí paraboly uspějí k zachycení stanic obou paketů?

 

Pro diváky v zahraničí doporučujeme prostudovat vyzařovací diagram paketu Czechlink a Slovlink, kde si najdete dle vašeho místa příjmu hodnotu intezity vyzářeného výkonu (EIRP) v dBW (na vysvětlenou - dBW je hodnota šumového čísla v dB vztažená k 1 Wattu). Pro snadný přepočet hodnot dBW na průměr paraboly pak slouží převodní tabulka. Nyní je to tedy pro vás určitě pochopitelnější. Pokud chci přijímat Czechlink v jižní Francii, kde je EIRP 48 dBW, pak potřebuji parabolu o velikosti minimálně 85 cm. Lépe však bude použít anténu o velikosti 1 metru. Pro příjem v jižním Španělsku však při EIRP 36 dB bude požadavek na velikost paraboly 3,38 metrů, což však vylučuje umístění na zdi či střeše běžného domu.

 

 

 

 

 

Tak to je pro dnešek vše, na shledání se satelity v druhé polovině měsíce srpna se těší  ing.Václav Hrubec, VHR, Kvasice, (http://www.vhr.cz/ , http://www.vhr.sk/, a http://www.satmagazin.cz/, e-mail: vhr@vhr.cz). 

 

---

Back to VHR

 

Reprodukce zde zveřejněných informací jen s udáním jejich původu (VHR).

Information published on these pages may not be reproduced unless the source  (VHR) is mentioned.

Mailto

 

 

© VHR, last change: 08 AUG 2002