Satelit 5/2004 – 1.část

 

 

 

Zdravím vás při čtení první části květnové rubriky

 

V nejkrásnějším měsíci v roce vás zdravím při čtení satelitních informací. V Praze se konala tisková konference hudebního kanálu Óčko za účasti zástupců SES Astra. Přináším podrobnosti z této akce, včetně odpovědí na některé dotazy. Rubriku doplňují Střípky ze světa satelitních a kabelových televizí.

 

Hudební TV Óčko bude vysílat po celé Evropě

 

 

Český hudební kanál Óčko končí s vysíláním v paketu Czechlink na družici Eurobird 1 (28,5 st. vých.). K tomuto kroku uspořádalo vedení stanice dne 28.4.2004 v Praze tiskovou konferenci, na které vystoupil generální ředitel, pan Jiří Balvín, zástupci vedení televize a investorů a také zástupci společnosti SES ASTRA - Alexander Oudendijk (Senior Vice President), Bill Wijdeveld (Sales Manager Broadcast Europe) a Martin Kubacki (SES ASTRA Representative).

A tak jsem se ocitnul v prosluněné jarní Praze, vyzbrojen fotoaparátem a záznamovým zařízením, abych vám přiblížil atmosféru celého jednání. Využil jsem možnosti vyzpovídat jak generálního ředitele, pana Jiřího Balvína, tak i bývalého ředitele a dnešního šéfa techniky pana Jiřího Němečka. Protože jsem se chtěl dokonale seznámit i se studii a technikou Óčka, zajel jsem po skončení tiskové konference ještě s paní Zuzanou Chudárkovou do sídla stanice na pomezí  pražských Košíří  a Smíchova. O této návštěvě, doplněné bohatou fotografickou dokumentací přinesu článek někdy příště. A nakonec jsem s dotazem k dalšímu šíření Óčka v satelitní platformě UPC Direct vyrukoval i na večerní tiskové konferenci společnosti UPC.

 

Ale začněme popořadě. Nejprve přetiskuji tiskovou zprávu, rozesílanou médiím:

 

Od 1. května začne Óčko jako první česká televize vysílat nekódovaně na Astře 19,2°E! Óčko je patřičně hrdé, že se stává součástí nejrozšířenějšího celoevropského satelitního vysílání Astra 19,2°E., které pokrývá  77%  evropského trhu. Astru v současné době mohou přijímat 4 z 5 evropských domácností a televize Óčko se tak dostává na družici, jejíž programy jsou dostupné pro desítky miliónů diváků ve 30 zemích celé Evropy. Vysílání přes Astru umožní nejen větší dosažitelnost pro české a slovenské diváky, ale Óčko budou moci sledovat diváci po celé Evropě, od Finska až po Kanárské ostrovy.

 

„Víme, že je velice těžké prorazit na Evropském trhu, proto s pomocí Astry 19,2 Óčko umožní českým a slovenským umělcům prezentovat své schopnosti za hranicemi České republiky v celé Evropě. Jsme nesmírně rádi, že vstup na Astru má stejné datum 1. května jako vstup České republiky do Evropské unie, vidím v tom určitou symboliku,“ říká Jiří Balvín, generální ředitel Óčka.

 

Tolik tisková informace, nyní k vlastnímu průběhu presentace. Ta proběhla v příjemném prostředí restaurace U Zlaté studně, ve čtvrtém patře s malebným rozhledem na malostranské střechy. Ještě před začátkem tiskovky jsem měl krátkou neformální diskusi s panem Jiřím Němečkem, předsedou představenstva a bývalým ředitelem Óčka.

 

Podle slov pana Němečka byl přechod na satelit Astra dopředu probíraný z hlediska technického, marketingového, dosahu a tedy i dostupnosti signálu a též ekonomických nákladů. „Má to všechny výhody, proto jsme se tak rozhodli. Finanční hledisko nebylo to hlavní.“. Jak dále poznamenal, berou to jako komplet, samozřejmě ekonomika také hrála roli, Óčko není ve stavu, kdyby mohlo rozhazovat, ale hlavní je to, že jako „FTAčková“ stanice chce mít co největší dosah. A Astra k tomu pomůže.

 

Na otázku k další budoucnosti šíření v paketu UPC Direct pan Němeček konstatoval, že je to podle jeho názoru nelogické.

 

Nyní krátce přeskočím o několik hodin v čase - stejnou otázku jsem totiž položil i večer na tiskové konferenci UPC, kde se sice převážně hovořilo o zavádění nového balíčku služeb kabelové televize a internetu chello pod názvem MIX, ale trochu prostoru dostala satelitní služba UPC Direct. Také ze slov ředitele UPC ČR, a.s. Václava Bartoně vyzněl stejný názor, že Óčko zřejmě při plánované reorganizaci složení paketu UPC Direct opustí stávající transponder na Astře 1G. Bude však k dispozici všem satelitním divákůmm jako FTA stanice a dokonce je možné, že zůstane i na stejné předvolbě receiveru Philips DSX 6010. Protože se setting abonentských přijímačů distribuuje přes satelit automaticky, diváci nemusí ani změnu postřehnout.

 

Ale vraťme se zpět k rozhovoru s panem Němečkem. Zeptal jsem se ho, zda se zlepší přechodem na Astru technická kvalita, zejména bit rate. Na to jsem dostal odpověď, že problém není ani tak v bit rate, ale v kodéru na Czechlinku, který má starou technologii enkoderů Philips první generace . MPEG enkodéry druhé generace Tandberg či Thompson (tuto značku bude mít Óčko pronajatou od Astry) jsou prý až o 25% efektivnější. Při testování byly rozdíly mezi první generací  a druhou generací výrazné, až o půl megabitu. Takže teoreticky by se mohlo snížit až na 2,5 Mbit/s a subjektivně by byl obraz ve stejné kvalitě. Bude se vysílat s variabilním datovým tokem, rozmezí minimum – maximum se ještě bude dolaďovat.

 

Podle p.Němečka je důležitá ještě technická kvalita přenosu, ta se prý výrazně zlepší, ale až kolem prvního června, kdy bude vybudován uplink na střeše vily v pražských Košířích, kde Óčko sídlí. Do té doby  se signál na „nový“ tr. 57 na Astře 2C, frq. 10,832 GHz, horizontální polarizace, SR 22000, FEC 5/6, SID 61990, přebírá z Czechlinku, a dochází tak k  dvojímu překódování, tedy degradaci signálu.

 

Óčko nově vysílá na Astře 2C, 19,2 st. vých., 10,832 H, SR 22000, FEC 5/6

 

Souběh vysílání z Czechlinku a Astry 2C se předpokládá na dobu cca jednoho měsíce, ale může být delší, do doby zprovoznění pražského uplinku. Ten se začne ve spolupráci s Astrou montovat v druhém květnovém týdnu, poté se bude testovat, a až bude v pořádku, opustí se Eurobird.

 

Ještě zbývá čas na další frekventovaný dotaz – bude Óčko i nadále vysílané volně, jako FTA stanice? Odpověď - Óčko chce být FTA stanice, i když dopředu neví, jak se situace bude dále vyvíjet, zatím si ale všichni myslí, že se uživí z reklam. Tedy přesně řečeno, Óčko je volné pro individuální diváky, pro kabelové společnosti je jeho distribuce placená, ceník je však interní záležitostí a podle pana Němečka závisí cena za jednoho účastníka na více faktorech. Pro Óčko je nyní lepší jít cestou FTA vysílání, ale jak řekl, nikdo dnes dopředu neví, jestli se strategie v budoucnu nepřehodnotí. Samozřejmě v takovém případě by stanice poskytla kabelovým operátorům karty a dekodéry, ale jak znovu opakoval, zatím se o tom neuvažuje.

 

Óčko chystá do budoucna ještě další aktivity, o tom však až zase příště, v článku z exkurze.

 

Vlastní tiskovku zahájil ing.Jiří Balvín, generální ředitel Óčka. Nejprve se krátce ohlédnul do historie, kdy vzpomněl svůj první satelitní komplet, který zakoupil krátce po revoluci v 89. roce. Byl samozřejmě analogový a přijímal 16 kanálů tehdy první Astry 1A. Když po letech přišel do Óčka, tak měl jiné problémy k řešení, které se podařilo vyřešit. O 40% se zvýšila sledovanost a nyní se netrpělivě čeká na další výsledky Média projektu, aby se ujistil, že tento kladný trend pokračuje. A nyní přišel čas na přemýšlení, jak zpřístupnit vysílání většímu počtu diváků. Tehdy začal vážně uvažovat o šíření programu z nejrozšířenějšího celoevropského satelitního komplexu – Astry. Astra není jeden satelit, je to gigant – deset aktivních družic a příští rok vystartuje jedenáctá. Óčko je hrdé na to, že jako první česky mluvící televize se dostane nekódovaně, volně, ke všem případným zájemcům (od Finska po Kanárské ostrovy), vysílání z nejrozšířenější evropské satelitní pozice. Hudební stanice, byť v českém a slovenském jazyce je vlastně internacionální, a tak jak Česká republika dnem 1.5.2004 vstupuje do Evropy, tak i vstupuje do Evropy česká televize Óčko prostřednictvím satelitu Astra. Od prvního května bude také možné zadávat inzerci jak z domova, tak ze zahraničí, a oslovit ne český a slovenský trh, ale trh celoevropský, a to v českém i anglickém jazyce.

 

Poté pan Balvín předal slovo Martinu Kubackému (SES ASTRA Representative) rodilému Polákovi z vídeňské kanceláře SES Astra. Ten stručně pohovořil o strategii této společnosti pro střední a východní Evropu. Která je nová a měla by změnit dosavadní vnímání Astry jako provozovatele satelitní služby  zaměřené převážně na západní Evropu. Je pravdou, že hlavní trhy byly dosud převážně v Německu, Velké Británii, Francii, Španělsku, ale tento přístup se od konce 90. let změnil. Od roku 1998 se stává jedním hlavním zákazníkem SES v regionu střední a východní Evropy UPC Direct. Na konci minulého roku SES Astra otevřela své zastoupení ve Vídni a prvním zákazníkem je právě televize Óčko.  Pro tento nezávislý hudební kanál je vysílání z pozice 19,2 stupňů zcela unikátní, ojedinělá příležitost, vzhledem k tomu že je to první televizní hudební a „lifestyle“ stanice, která bude vysílat nezakódovaně, stát se jedinečnou platformou pro umělce právě z tohoto regionu. Pochopitelně konkurence je silná, ale  Óčko se věnuje propagaci a podpoře místních umělců, což je skvělé.  

 

Dále jsem pro vás získal exkluzivní fotografii z podpisu smlouvy před týdnem v ústředí SES Astra na zámku Château de Betzdorf v Luxemburgu. Uprostřed s modelem satelitu Astra stojí ředitel Jiří Balvín

 

Další slovo patřilo Billu Wijdeveldovi (Sales Manager Broadcast Europe), který hovořil o výhodném celoevropském pokrytí z družic Astra. Z nich lze sledovat programy až v 94 miliónech domácností, a to jak formou DTH (direct to home - individuální příjem ze satelitu), tak DTC (direct to cable – kabelový příjem). Přímo z pozice 19,2 stupňů východně, tedy tam, co nyní vysílá Óčko, je může sledovat přes parabolu na 28 miliónů domácností.

 

V současné době SES provozuje 13 satelitů Astra s nabídkou přes 1100 digitálních TV a rozhlasových programů. Díky umístění družic na jedné orbitální pozici nabízí společnost unikátní systém zálohy a přemístění vysílání v případě nějaké nenadálé technické poruchy či výpadku na jiný transponder či jiný satelit tak, že si toho divák ani nevšimne. SES Astra je na trhu již více jak 15 let, první satelit Astra 1A začal vysílat v prosinci 1988, tehdy se mu říkalo „satelit 16 kanálů a dalších, co přijdou“ (16 channels and more to come…). Na konci osmdesátých let, kdy se Česká republika (tehdy Československo) vrátila na cestu svobody a demokracie, tomu byla Astra tak trochu nápomocná. Poslední větu sice pan Wijdeveld shodil jako žert, že to jsou možná jen iluze, ale nakonec stejně musíme všichni uznat, že za tehdejší velký boom poptávky po satelitních kompletech určitě podstatnou měrou mohlo vysílání z nové Astry 1A.  

 

Takže Astra je od letošního května s Óčkem na palubě a doufá, že se k němu připojí i další stanice z regionu a k obyvatelům západní Evropy se dostanou plody kultury a dějin z České republiky a ostatních států z východní Evropy. Astra se tak stává mostem, spojujícím východ a západ. Závěrem popřál Óčku vše nejlepší, hodně spokojených diváků, kteří budou mít prospěch z nového volného vysílání na Astře. A připojil fotografii – momentku z podpisu smlouvy mezi SES a stanicí Óčko z konce dubna v sídle SES Astra v Lucembursku.

 

Poté opět vystoupil generální ředitel Óčka pan Jiří Balvín, který řekl, že podpisem smlouvy a zahájením vysílání nekončí spolupráce, dokonce uvažují o dalších společných projektech, ve kterých by mohla Astra pomoci,  uvedl např. propagaci „lifestyle“ pořadů apod.

 

Pak už následoval prostor pro dotazy přítomných novinářů. Nutno však konstatovat, že přišli spíše odborníci na mediální problematiku, kteří nebyli zrovna dvakrát technicky zběhlí v satelitní technice a tak jsem kladl otázky ve velké míře sám…

 

Pan Borovan – Hospodářské noviny: „Óčko se soustřeďuje na českou a slovenskou hudbu, nyní se dostáváte na mezinárodní trh, uvažujete o programu ve smyslu, že byste dali větší prostor zahraničním interpretům? Druhá otázka: Jak se změní ceny inzerce?“

 

Odpovídá Jiří Balvín: „My se pyšníme tím, že presentujeme českou a slovenskou hudbu v tom množství, v jakém je k dispozici. Víte dobře, že po bohatých letech 91-97, kdy se ke každému vydanému CDčku natáčely dva, tři, někdy i více klipů, tak ty doby jsou pryč. Teď se vydá CDčko a někteří jsou rádi, že vůbec natočí jeden klip, pokud ho natočí, takže to, že my produkujeme všechno, co je k dispozici, to obsahuje přibližně 25% vysílacího času. Jinak presentujeme vše to co je tady i na všech evropských trzích. Poslední, kdo je definitivně koupený je Sony, takže zde zůstávají v minoritě česká vydavatelství jako Karel Vágner aj.… My presentujeme to co je k dispozici na trhu a obohacujeme o to, že dáváme maximální prostor české a slovenské pop music. Takže nějak dramatickým způsobem neuvažujeme o změně vysílacího schématu, naopak chceme, aby se tito interpreti prostřednictvím Óčka dostali do západní Evropy a spíš uvažujeme, že to, co budeme měnit ve vysílacím schématu bude zavádění nových  „lifestylových“ pořadů. Začali jsme vysílat společenský magazín, klubový pořad Kapela v klubu, teď jsme shlédli pilotní pořad, který nám ve spolupráci se Svazem autorů a interpretů připravuje Jiří Vondráček. Je to opět zase presentace českých a slovenských kapel, zpěváků, kteří si třeba i vydali CDčko, což v současné době vůbec není žádný problém, ale je drahé to CDčko dostat do podvědomí lidí, to znamená presentovat. Takže my chceme jít spíše touto cestou. Pokud se týká úpravy ceníku reklamy, na to ještě počkáme na další výzkumy z Media projektu, ale pochopitelně je to otázka dne a budeme jej upravovat.“

 

Další novinářský dotaz měl pan Lička: „Jaký očekáváte ze strany Evropanů zájem o Óčko, jest-li má stanovený nějaký cíl, vizi?“

 

Balvín: „V tom se velmi spoléháme na naše partnery z Astry, vlastně jejich prostřednictvím se tato informace také dostane k divákům v Evropě. Očekávání samozřejmě máme takové, že tím, že se začneme presentovat v západní Evropě, že přijde odezva – někdo zavolá či pošle mail (v současné době drtivá většina našich diváků komunikuje prostřednictvím mailu), ale pro nás cíl je takový, že se také ozve inzerent ze zahraničí a bude chtít inzerovat prostřednictvím Óčka. To je jeden z našich předních cílů.

 

Týdeník Televize: „V době kdy Astra vznikala, tak vysílala nekódované kanály. V 90. letech se objevily kódované kanály. Zajímalo by mne, jest-li zůstanou v budoucnu zachovány nekódované kanály.“

 

Bill Wijdeveld: „To že jsme tady dokazuje to, že existuje budoucnost nekódovaných, FTA programů, kanálů, a existují pádné, promyšlené důvody pro vysílání nezakódovaných pořadů. Na Astře je jako Óčko řada dalších nekódovaných programů, z důvodu, aby byly dostupné co největšímu počtu diváků. Je to pochopitelně otázka vyjasnění autorských práv, ale pro mnoho kanálů je to vyvážené výhodami, které z toho plynou. Máme přes 120 volných nekódovaných kanálů a stále více se jich bude přidávat. Je tady tendence, že vysílatel si kupuje práva na celoevropské či celosvětové vysílání, ne jen pro jednu danou zemi. A to z toho důvodu, že vzhledem k silné konkurenci na trhu se ceny snižují. I nadále tedy budou vedle sebe existovat jak kanály kódované, tak volné (FTA).“

 

Borovan: Otázka pro pana Kubacki: „Óčko je první česká volná TV na Astře. Jednáte s dalšími českými televizemi o vstupu na Astru?“  

 

Martin Kubacki: „No comment. Nerad bych o tom nyní hovořil, skutečně nerad bych šel do podrobností a zmiňoval se o další televizi. Ale ano, jsme v kontaktu s dvěma vysílateli. A dveře jsou (doslova) otevřené i dalším a již jsme vstoupili do dalších, takových předběžných rozhovorů.“

 

Ján Luterán, Solid Europe: „Dá se charakterizovat tento nový trend, který začíná Astra směrem k zemím východní a střední Evropy také v oblasti finanční? Až my budeme dávat zprávu dalším zájemcům, můžeme nechat odkaz v našich médiích, protože začíná 1.5. nová etapa: neutíkejte ke konkurenci, Astra má nejlepší pozici na oběžné dráze, nejlepší pokrytí a tedy má i nejlepší ceny – můžeme to tak charakterizovat?“     

 

Martin Kubacki: „Dobrá protihodnota = dobré peníze za dobrou službu. Vždy když jsem hovořil s vysílateli v regionu, tak jsem slyšel: jistě, Astra je skvělá, skvělá kvalita, ale je to příliš drahé. Oni určitě chápou a uvědomují si to, že poskytujeme skvělý servis, jak zmiňoval Bill, ale já vždy dodávám - ano je to drahé, ale vždy máme určitý pružný prostor k jednání. A marketing Óčka a pan Balvín vám to jistě potvrdí.“   

 

Balvín: „Ano, to potvrdím, jednání byla tvrdá, férová, ale dalo se domluvit.“

 

Moje dotazy směřovaly nejprve na oba pány z SES Astra: „Protože Astra 2C, kde bude vysílat stanice Óčko je pouze dočasně na pozici 19,2 stupňů a bude se stěhovat na pozici 28,2 stupňů, dojde k převzetí transponderů a tedy i stanic včetně Óčka na novou družici 1K po jejím startu?“

 

Odpovídal Bill Wijdeveld: „To že je to družice Astra 2C ještě neznamená, že bude přemístěna na pozici 28,2 stupňů. Ještě nebylo potvrzeno, že bude přemístěna na tuto druhou pozici, ale pokud k tomu dojde, díky koncepci, o které jsem hovořil – to znamená zálohování na jedné pozici, pak se bude vysílat na stejné pozici, stejné frekvenci i se stejným pokrytím. A divák si ničeho nevšimne, nic nepozná.“

 

Hrubec: „Má to Óčko již zakomponované ve smlouvě?“

 

Wijdeveld: „Samozřejmě, je to jako vždy ošetřené ve smlouvě, takže záruka kontinuálního vysílání je stoprocentní.“

 

Hrubec: „A druhá otázka:  presentujete vysílání z družice Astra jako celoevropské pokrytí a na druhou stranu jste provedli v loňském roce změnu ozáření u Astry 2D pouze na Britské ostrovy a znemožnili jste rozsáhlému území, zvláště střední a východní Evropy příjem z této družice. Bude se v tomto trendu dále pokračovat, protože to je proti presentaci Astry jako celoevropské pozice?“

 

Wijdeveld: „Když se podíváte na pokrytí, které v současné době máme, tak v západní Evropě je pokrytí velmi dobré, totéž platí pro střední Evropu a při publikování mapek je velice konzervativní. To znamená, že v reálu je toto pokrytí mnohem lepší. Musíme být ale čestní a upřímní a říci, že pro země, které jsou skutečně v té východnější části Evropy – třeba Bulharsko, Rumunsko, Rusko, tam nemá Astra ještě pro individuální příjem kvalitní pokrytí. Říkám DTH, tedy přímý příjem pro domácnost. Ale existuje řešení – a sice pro ty zákazníky, kteří chtějí zacílit na tyto trhy a chtějí poskytovat DTH – přes naši sesterskou společnost NSAB (na pozici Sirius 5,0 st. vých. – pozn. autor), kde máme 75% spoluúčast, to znamená máme kontrolní balík. A tam pokrytí východní Evropy z této pozice je velmi dobré. Taková je situace. Astra navíc vynese nový satelit Astra 1K, v posledním kvartálu 2005, ta nahradí současné satelity 1B a 1C, kterým již dobíhá životnost. Pokrytí u tohoto nového satelitu díky tomu, že bude využita nová moderní technologie, bude díky tomu vhodné i pro DTH v těchto východních státech Evropy, kde to dosud nelze.“

 

Hrubec: „Ovšem ještě jsem nedostal odpověď na tu Astru 2D, u které nelze u nás přijímat transpondery BBC.“

 

Wijdeveld: „BBC si přálo nezakódované, volné vysílání, ale potom bylo nutné omezit pokrytí na Velkou Británii, kvůli autorským právům. Přestože je na Astře 2D malé směrové pokrytí, přesto v části západní Evropy pokrytí je, ale hlavní důraz, hlavní soustředění je na Velkou Británii.“

 

Hrubec: „A nebude se v tomto trendu pokračovat? Myslím v lokalizaci vyzařování. Na jiných transponderech?“

 

Wijdeveld: „To je výjimka, tento konkrétní případ, je to přání zákazníka.“

 

Luterán: „Chtěl bych se ještě zeptat: na frekvenci, na transponderu, kde vysílá Óčko je ještě kapacita pro vytvoření balíku programů. To znamená další český, slovenský program, atd., aby to charakterizovalo nějaký balík programů pod názvem např. „Nová Evropa“?“    

         

Wijdeveld: „Ano, na tomto transponderu je ještě volná, neobsazená kapacita, pochopitelně bychom uvítali příchod kanálů z „nové“ Evropy. Jak řekl Martin, jsme v kontaktu s několika potencionálními zákazníky.“

 

Luterán: „Ještě jedna technická otázka- jaký je minimální průměr paraboly pro území Čech a Slovenska?“ 

 

Wijdeveld: „Stačí 50 cm parabola se standardním universálním LNB 0,8 dB.“

 

Dotaz Týdeníku Televize: „Co to bude znamenat pro zákazníky UPC Direct? Ti si mohli naladit Óčko v základní nabídce, jak vypadne, budou si ho muset naladit na svém přístroji na jiném kanálu, nebo se pro ně nic nezmění?“

 

Balvín: „Děkuji. Já jsem to řekl už na začátku, asi jsem to ale nezdůraznil, že způsob příjmu Óčka se pro všechny zákazníky, kteří ho přijímají v současné době prostřednictvím všech kabelových operátorů, UPC Direct a pozemním digitálem, vysílaným experimentálně na území Velké Prahy nemění. To znamená všichni zákazníci dostanou nadále Óčko domů, akorát ho přijímatelé přeladí na Astru a budou dál svým zákazníkům (a našim divákům) jej poskytovat. Stávajícími způsoby transpondací signálu. To znamená: Kdo má Óčko jakýmkoliv způsobem, tak mu zůstane a nebude muset nic dělat a ten kdo má Astru k dispozici na území České a Slovenské republiky a kdekoliv v Evropě, tak to dostane nově, nekódovaně. Samozřejmě od 1.6. skončí vysílání na Eurobirdu, ale to není pro naše diváky zajímavé, protože Eurobird má odhadem 5, 6, 10 tisíc individuálních diváků.“

 

Opět jsem se přihlásil: „Mám dotaz na pana ředitele Balvína: půjdete v DVB-T i do dalších teritorií, to znamená jak se na Moravě spustí pokusné vysílání v Brně, jest-li už vyjednáváte, že byste také byli v tomto paketu?“

 

Balvín: „Ano, máme rozjednáno a dojednáno a budeme!“

 

Hrubec: „Takže už se těšíme…“

 

Balvín: „Také my se těšíme, protože věříme, že všichni dostojí svým slibům – nechci to zpochybňovat, samozřejmě každý, kdo bude vysílat v DVB-T, tak půjde po velkých celcích a druhý větší celek než je Praha je tady Brno, takže půjdeme do Brna. Dále už to jsou jen úvahy, které se budou soustřeďovat na další velké celky, a to já nyní nedovedu odhadnout, zda Plzeň, Ostrava atd. Ale kam půjdou tak tam půjdeme i my.“

 

Hrubec: „Jde o to, zda se zúčastníte startu hned na začátku.“

 

Balvín: „Ano, jsme dohodnuti.“

 

Toto byla poslední otázka. Generální ředitel Óčka Jiří Balvín všem poděkoval a popřál hezký, první „letní“ den. Závěrečného slova se pak ujal Bill Wijdeveld z SES Astra a tím celá akce skončila. Poděkoval jsem za čtenáře týdeníku Satelit/Parabola a weby satCentrum a tvCentrum za poskytnuté informace a popřál hudebnímu kanálu Óčku hodně spokojených diváků a kvalitní program pro fanoušky u nás i v celé Evropě. Poté jsem využil pozvání k návštěvě vily ve Vrchlického ulici na rozhraní Košířů a Smíchova, kde Óčko sídlí. Článek, přibližující studio Óčka, doplněný řadou fotografií se objeví v našem týdeníku někdy příště.

 

Střípky ze světa satelitních a kabelových televizí

 

 

Francouzský senát schválil telekomunikační zákon

 

Francouzský senát schválil zákon, který převádí soubor podmínek pro telekomunikační oblast – šest směrnic Evropské komise, které od roku 2002 harmonizují předpisy pro telekomunikační a vysílací sítě – do francouzské legislativy a jeho záměrem je stimulace konkurenčního prostředí.  Schválený zákon zahrnuje především změny, které zachovávají po dobu pětiletého přechodného období povinnost kabelových a satelitních operátorů vysílat nekódované terestrické programy. Toto nařízení tzv. must-carry (povinného vysílání) je určené – v souvislosti s rozšířením digitálního vysílání -  k tomu, aby umožnilo předplatitelům služeb kabelové sítě a satelitního vysílání získat čas na zakoupení set-top-boxu. TV5 bude pro předplatitele služeb kabelové sítě a satelitního vysílání rovněž zpřístupněna bezplatně. Podle současných předpisů mají kabelové sítě povinnost distribuovat všechny terestrické programy bezplatně, zatímco pro satelitní operátory je tato povinnost omezena pouze na veřejnoprávní programy. Senát také zvýšil limitní hranici, při které je vysílání terestrické televize považováno za celoplošné vysílání, z 10 na 12 miliónů obyvatel. Ve výzvě k „zajištění úspěchu DVB-T“ senát schválil dodatek, který stanovuje to, že „televize, která vysílá analogově, terestricky, ukončí vysílání pět let po skutečném zahájení digitálního vysílání.“

 

Zdroj: TSI, 17/2004, přeložil Petr Miklík, volně upraveno a zkráceno

 

DVB-T v Itálii – platforma D-Free

 

V Itálii by do konce t. r. mělo být prodáno 1 milión set-top-boxů DVB-T pro příjem digitálních terestrických multiplexů D-Free. Dosud se prodalo 200 tisíc boxů a počet boxů se rychle zvyšuje. Terestrická platforma D-Free se stává oblíbenou, protože poplatky za měsíční předplatné satelitní platformy Sky Italia, kterou v současnosti ovládá pan Murdoch, dosahují i 55 EUR měsíčně. Set-top-box pro D-Free stojí jednorázově minimálně 100 až 120 EUR. Plánované zvýšení počtu uživatelů D-Free by mohlo být splněno, neboť již bylo vyrobeno více než 360 tisíc set-top-boxů, které očekávají své zákazníky a ceny boxů jsou čím dál tím více atraktivnější. Zanedlouho se mají levné set-top-boxy DVB-T dostat do italských hypermarketů.

 

V současnosti jeden multiplex RAI pokrývá 61 % populace, druhý 55 %, do konce t. r. se plánuje 70 % pokrytí země. Obdobně je to s programy Mediaset, v tomto případě se však plánuje 80 % pokrytí do konce roku 2005. Do D-Free bylo dosud investováno asi 23 miliónů EUR. V poslední době bylo zahájeno vysílání dalšího hudebního kanálu Radio Italia TV. Přenos signálu této stanice pro pozemní vysílače zprostředkovává satelit Hot Bird, kmitočet 11,387H, SR 27500, FEC 2/3. Pro platformu D-Free se vysílají z tohoto satelitu i programy Mediasetu (s označením DTT – digitální terestrická televize a některé jsou kódované v systému Seca-MediaGuard 1).

 

Zdroj: Janusz Sulisz, www.satkurier.pl, Digital-sat.it, přeložil Petr Miklík, volně upraveno a zkráceno

 

DVB-T v regionu Kolín/Bonn –  programová nabídka  

 

Mediální komise Úřadu spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro média (LfM) rozhodla, že v multiplexech DVB-T bude celkem dvanáct soukromých programů. Programy RTL, Vox, RTL 2, Super RTL, Sat.1, Pro 7, Kabel 1 a N 24. bude možné přijímat od 24. 5. 2004, programy  CNN, Eurosport, Viva a Terra Nova budou následovat od 8. 11. 2004. I dvanáct veřejnoprávních programů televize ARD a ZDF bylo určeno: Das Erste, ZDF, WDR, NDR, MDR, SWF, společný program ARD a ZDF KIKA-Kinderkanal  se bude střídat s programem ZDF-Dokukanal, Phoenix, 3sat se střídá s programem ZDF-Infokanal, Arte, Eins Muxx, ZDF-Digitext. Dne 24. 5. 2004 tak bude možné v tomto regionu přijímat 20 televizních stanic a od 8. 11. 2004 to bude celkem 24 televizních programů. V této nabídce jsou zastoupeny všechny významné plnoformátové i různé tématické programy.

 

Zdroj: www.digitalfernsehen.de, přeložil Petr Miklík, volně upraveno a zkráceno 

  

Rakouská „Go TV" zahajuje vysílání

 

Soukromá televizní stanice „Go TV" zahájila dne 1. 5. 2004 nekódované digitální vysílání svého programu ze satelitu Astra. Tím je také zajištěn signál pro kabelové sítě ve spolkových zemích. Hornorakouský provozovatel kabelové sítě Liwest zařadí tento program do své sítě na místo stanice Viva. Zařazení programu do dalších kabelových sítí v Rakousku bude brzy následovat. „Celkem se tímto krokem zvýší technický dosah stanice "Go TV" od 1. 5. 2004 asi 2,5 krát,“ prohlásil vedoucí představitel stanice pan Thomas Madersbacher. Přesný denní dosah stanice „Go TV" je podle programu více než 10 % všech televizních diváků ve věkové skupině 12 až 39 let. K příležitosti zahájení vysílání „Go TV" se v Rakousku pořádá rozsáhlá propagační kampaň: od konce dubna jsou promítané reklamní spoty v téměř všech rakouských kinech. Kromě toho vzniknou rozhlasové spoty, plakáty a  inzeráty v novinách. Plánuje se přirozeně i mnoho diváckých akcí stanice „Go TV", např. Box „Go TV", který je u diváků oblíbený. 

 

Na satelitu Astra 1H stanice volně vysílá na frq. 12 692,25 MHz, polarizace vertikální, SR 22 000, FEC 5/6, PIDy 175/176 (v paketu ORF).

 

Zdroj: [js], www.digitalfernseh.de, přeložil Petr Miklík, volně upraveno a zkráceno

 

V květnu zahajuje Sky News Ireland

 

Provozovatel BSkyB oznámil, že své, nové zpravodajské vysílání určené pro Irsko, zahájí dne 10. 5. 2004. Každý večer v 19:00 hod a ve 22:00 hod. budou vysílány dvě půlhodiny souhrnného zpravodajství. Toto zpravodajství bude obsahovat zprávy, sport a počasí z celé země. O víkendech bude v 19:00 hod a ve 22:00 hod. vysílán „Přehled týdne“. Více než dvě třetiny všech domácností v Irsku bude moci přijímat novou službu Sky News z kabelové sítě/MMDS nebo satelitu. Irští emigranti v Evropě, kteří by chtěli přijímat program Sky News Ireland (Irsko) by měli program naladit v satelitním vysílání družice Astra 2D na pozici 28,2° východně, na kmitočtu  12,207 GHz – vertikální polarizace, SR 27500, FEC 2/3. Toto vysílání je nekódované.

 

Zdroj: TSI, 17/2004, přeložil Petr Miklík, volně upraveno a zkráceno

 

Sogecable zvyšuje ztrátu

 

Významný španělský operátor placené televize Sogecable, který vlastní digitální satelitní platformu Digital Plus a terestrický placený televizní program Canal Plus, oznámil ztrátu 47,7 miliónů EUR v prvním čtvrtletí t. r. oproti 17,2 miliónům EUR ve stejném období loňského roku. Společnost ve svém obratu sítě nicméně dosáhla přírůstku 41 %, když obrat činí 379.4 miliónů EUR. Příjmy z předplatného vzrostly o 44 % až na hodnotu 287,5 miliónů EUR díky úplnému přechodu předplatitelů z bývalé platformy Via Digital na Digital Plus. Dne 31. 3. 2004 společnost  Sogecable měla 2,27 miliónů předplatitelů, 77 % z nich jsou předplatitelé platformy Digital Plus a zbývající počet  jsou abonenti analogové verze nabídky Canal Plus.

 

Zdroj: TSI, 17/2004, přeložil Petr Miklík, volně upraveno a zkráceno

 

Regulační úřad vyzývá BBC k přehodnocení aktivit

 

Britský mediální regulační úřad Ofcom, jako součást své zprávy o veřejnoprávním vysílání, vydal pro BBC řadu doporučení, včetně možnosti rozdělit finanční prostředky za licenční (koncesionářské) poplatky jiným britským vysílatelům. Očekává se, že zpráva úřadu Ofcom, týkající se veřejnoprávního vysílání, bude dokončena v prosinci t. r. Úřad se snaží posoudit, jak se terestrické programy BBC 1, BBC 2, ITV1, Channel 4 a Five staví k závazkům veřejné služby. Předběžné zjištění zprávy úřadu Ofcom ukazují, že od roku 1998 do roku 2003 se pro hlavní terestrické programy podíl diváků snížil z 87 % na 76 %. Toto snížení bylo navíc významné v 16 ze 34 demografických oblastech, kde se divácký podíl snížil na 69 %.

 

Zdroj: TSI, 17/2004, přeložil Petr Miklík, volně upraveno a zkráceno

 

   Aktuální změny na satelitních transponderech najdete na internetu na www.satcentrum.com (.cz, .sk), další novinky z oblasti rozhlasu a televize, a to jak kabelové tak i digitální (DAB, DVB-T, DRM, MMDS) najdete na webu www.tvcentrum.com (.sk). Přeji vám hodně zábavy a poučení při lovu na satelitním orbitu! 

  

Tak to je pro dnes vše, těším se na shledanou příště!

 

 

Reprodukce zde zveřejněných informací jen s udáním jejich původu (VHR).

Information published on these pages may not be reproduced unless the source (VHR) is mentioned.

 

 

© VHR , last change: 04 MAY 2004