Satelit 03/2003 – 1.část

 

 

 

Zdravím vás při čtení první části březnové rubriky

 

Bohužel jsem stále hospitalizován na neurologickém oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně. Po třech týdnech léčení jsem mohl na propustku opustit areál špitálu. Tento krátký čas jsem využil k připravě první část březnové rubriky, věnované zejména rozvoji digitálního vysílání.

 

 

Česká televize mění způsob odbavování audia

 

 

Od tohoto týdne přechází Česká televize na nový způsob odbavování doprovodného zvuku všech svých pořadů, vysílaných na prvním i druhém programu. Nepřetržitým vysíláním plného a pseudo sterea se zlepší i obsluha satelitních receiverů, přijímající signál ČT z Czechlinku, bez nutnosti dodatečného přepínání audio předvoleb v menu receiverů.

Česká televize připravovala spuštění tohoto systému na květen tohoto roku, jak jsme se však dozvěděli přímo z Kavčích hor, došlo k testovacímu provozu již v průběhu tohoto pracovního týdne. Navýšení nově vyrobených, již plně stereofonních programů umožnilo termín posunout takřka o dva měsíce.

O co se jedná. Dosud se vysílal doprovodný zvuk k oběma programům české veřejnoprávní televize jako dvě „podnosné“, tedy dva páry audia, mezi kterými se dalo pomocí menu digitálního receiveru, popřípadě televizního přijímače přepínat.

Pokud se vysílal stereofonní pořad, byl na prvním páru stereofonní doprovod – v levém kanále levý, v pravém kanále pravý stereo signál. Při vysílání některých reklam, předělů a starších pořadů byl vysílán v levém i v pravém kanálu stejný monofonní signál.

Potud by nic při příjmu nevadilo. Problém však nastal, pokud byl vysílán pořad či film v původním znění, tedy současně se vysílal český i originální zvuk. V takovém případě byl na tomto prvním páru smíchaný zvukový doprovod – v levém kanále český dabovaný monofononní signál a v pravém kanále originální doprovod pořadu v cizí řeči.

Na druhé „podnosné“ byl přenášený český mono zvukový doprovod, pravý kanál byl bez signálu.

Při zapojení receiveru přes konektor SCART do televizního přijímače, externího audio receiveru či videa tedy bylo nutné v takovém případě ručně přepnout ze sterea na nucené mono levého kanálu, pokud jsme samozřejmě požadovali jen dabing v naší mateřštině. Anebo ještě byla možnost přepnutí na pár druhé „podnosné“, ale zde byla vysílána opět jen monofonní informace v levém kanále.

Toto už dnes neplatí. Na Kavčích horách si uvědomili, že pro snadnější a bezproblémový příjem České televize z digitálního paketu Czechlink, případně i z paketu DVB-T by prospěla změna v systému odbavování audia. Taková, kdy je na první „podnosné“ přenášen trvale stereo signál, v případě, že se jedná o monofonní pořad, bude v levém i pravém kanálu vysílán stejný monofonní signál, tedy pseudo stereo.

V případě duálního vysílání bude na první „podnosné“ vysílán český dabbing a to stereo, pokud je natočený, popřípadě pseudo stereo, tedy dva stejné mono signály v obou kanálech současně. Pro diváka se tedy nemusí nic při příjmu takového pořadu přepínat či nastavovat, také reprodukce, případně nahrávka na videorekordér již bude bez „mixu“, pouze v češtině.

Originální zvuk pak bude přenášený na druhé „podnosné“, bude se tedy muset ručně přepínat v menu satelitního receiveru. To si ale každý divák, chtěje se zdokonalit v cizím jazyce, bez problémů sám na začátku vysílání takového pořadu jednoduše nastaví.

Pro přepínání dualního vysílání při pozemním příjmu z analogových terestrických vysílačů se nic nemění, řídící signál je nadále odbavován tak, aby si divák na svém televizním přijímači mohl vybrat mezi dabingem a originálním zvukem.

Další můj dotaz k audio odbavování programů ČT směřoval k vysílání pořadů v systému Dolby Pro Logic. V současné době je již většina nových filmů a tematických pořadů vyrobena v nových formátech Dolby Digital 2.0 a 5.1. - bohužel v případě současného přenosu lze ze stereofonního signálu dekódovat pouze Dolby Surround (přední stereo a jeden efektový kanál mono do obou zadních párů
reproduktorů). Teprve do budoucna se uvažuje o možném vysílání plné digitální audio informace z paketů DVB-T, popřípadě Czechlinku, samozřejmě bude nutné mít set top box s digitálním audio výstupem a hifi sestavu či domácí kino s dekodérem Dolby Digital. Dnes je však ještě předčasné mluvit o nějakém konkrétním termínu.

A poslední dotaz směřoval k problémům s přepínáním, respektive dekódováním dekodérů CryptoWorks po změně vysílání v Czechlinku z volného (free to air) vysílání na kódované. O těchto problémech, které se vyskytují jen u některých konkrétních zařízeních, v ČT vědí a hledají možnosti řešení.

Na závěr nezbývá, než ocenit Českou televizi za její změnu systému odbavování audia, které nám usnadní obsluhu přijímacího zařízení a také poděkovat ing.Gazdíkovi za jeho informace a pravidelnou komunikaci.

 

 

DVB-T v ČR v roce 2003

 

 

Ačkoliv ambiciózní plány na zavedení komerčních služeb DVB-T v roce 2003 se téměř rozplynuly, důležitý vývoj může být očekáván nejdříve v samém závěru t. r.

Ministerstvo informatiky a Ministerstvo kultury požadují na konci měsíce května 2003 předložení aktualizovaného návrhu rozvoje digitálního vysílání v zemi. Závěry návrhu pravděpodobně budou včleněny do nového rozhlasového a televizního zákona, který by měl být na konci tohoto roku k dispozici v podobě konceptu.

Nicméně, několik problémů existuje: v technické rovině si nedostatek vhodných kmitočtů vynucuje významnější přehodnocení počtu multiplexů, které budou nakonec využity, s nejpravděpodobnějším scénářem, že multiplex bude právě jeden – oproti dvěma – s pokrytím 70 až 80 % populace.

I když by multiplex pravděpodobně mohl být přidělen veřejnoprávní České televizi, která nadšeně podporuje systém DVB-T, mohla by však shledat takové náklady, které by ji v tomto projektu neumožnily účast. Rovněž existuje jistý zmatek, pokud jde o přičlenění k EU, neboť článek 18 požaduje po členských státech přijetí „open“ (otevřených) standardů pro digitální vysílání do českého práva, ačkoli to musí být ratifikováno ještě před přistoupením země k EU v květnu 2004.

Společnost Czech Digital Group (CDG), která je podporovaná televizí Prima i ČT, si navzdory těmto problémům zabezpečila prodloužení experimentálního vysílání o jeden rok. Podle H3L, poradenské společnosti poskytující své služby firmě CDG, oblast experimentu by se mohla již brzy spustit ve 300 domácnostech, za použití zařízení MHP dodaného od texaské společnosti Alticast.

Mezitím, co společnost CDG zůstává vedoucím hráčem v oblasti budoucích služeb DVB-T, pozorovatelé z oboru se domnívají, že národní telekomunikační operátor Český Telekom není rovněž bez značných šancí. Pozorovatelé rovněž pociťují nedávné zabrždění vývoje DVB-T v ČR až o šest let, a to ještě za předpokladu, že v oblasti vysílání bude preferován plán rozvoje DVB-T podobně jako zavádění DVB-T v Berlíně-Braniborsku.

Vypnutí analogového vysílání se očekává někdy mezi rokem 2012 až 2017.

Zdroj: Chris Dziadul - www.dtg.org.uk, přeložil: Petr Miklík, volně upraveno a zkráceno


Moje doplnění:


Tento příspěvek je převzatý ze zahraničního zdroje, jedná se tedy o pohled zvenčí, který nemusí plně znát do všech podrobností situaci s přechodem na digitální terestrické vysílání v naší zemi.


V článku mne překvapily zveřejněné časové údaje o zbrždění vývoje DVB-T až o 6 let a ukončení stávajícího pozemního analogového vysílání až mezi roky 2012 až 2017. Dosud byly presentované údaje mnohem optimističtější. Co na to říkáte?

 

Set-top-box Technisat DigiPal 1

 

 

Set-top-box DigiPal 1 firmy Technisat se má stát tzv. sociálním boxem, který má zdarma směřovat k potřebným německým, sociálně slabším občanům. Žadatelé se mohou přihlásit na příslušných sociálních úřadech od začátku t. r. do konce srpna, kdy má být v okolí Berlína přechod na DVB-T ukončen.

Pro Berlín se uvažuje nanejvýš s 6000 oprávněními , k tomu je třeba připočíst ještě 4000 braniborských domácností. Již má být objednáno 4000 ks boxů.

Tento box se při výběrovém řízení prosadil díky „funkčnosti, technice, kvalitě a ceně“. Set-top-box je i „příspěvek k rozmachu východu“, neboť byl vyvíjen a bude vyráběn v nových spolkových zemích.

Funkcemi patří mezi dobře vybavené receivery pro terestický digitální příjem:

Vstupní tuner přijímá signály v pásmu VHF i UHF:
VHF kanály: 2-12
UHF kanály: 21-69

PLL-Modulator
1000 programových pamětí pro televizní a rozhlasové programy
Menu na obrazovce (OSD) v němčině a angličtině
Programový průvodce (EPG)
Časovač (Timer)
Teletext generovaný i průchozí v TV přijímači
Automatické vyhledávání programů
Velký LED-Display
Scart konektor
RS 232 připojení na PC
Napájení: 12 V-síťový adaptér
Příkon: do 10 W
Stand-by-pohotovostní příkon: cca. 5 W
Rozměry: 158 x 47 x 115 mm
Hmotnost: 0,5 kg

Doporučená koncová cena v SRN: 189,95 €

 

 DVB-T v Berlíně od 1.3.2003

 

 

Na začátku března proběhla v Berlíně významná etapa přechodu na DVB-T. Při spuštění plné programové nabídky digitálního terestrického vysílání v Berlíně/Braniborsku se v prvních třech dnech objevilo hned několik poruch. Jaké jsou tedy první zkušenosti i problémy na straně vysílání i uživatelů set-top-boxů:

 

Shrnutí změn terestrického příjmu v Berlíně od 1. 3. 2003:

analogový příjem – lze přijímat tyto programy na nových kanálech:

29 kanál: Das Erste (dříve 7. kanál)
47. kanál: ZDF (dříve 33. kanál)
51. kanál : ORB (od 14. února)

RTL, RTL II, VOX, Pro7, Sat 1 nebudou šířeny analogově, program SFB a FAB nemění svůj kanál.

digitální příjem - po naladění stanic, podle návodu k set-top-boxu, bude možné nově přijímat:

5. kanál (kmitočet 177,5 MHz): WDR, BBC World, FAB (Televize z Berlína)
7. kanál (kmitočet 191,5 MHz): mdr, NDR, arte
25. kanál (kmitočet 506 MHz) : RTL, RTL II, SuperRTL, VOX
27. kanál (kmitočet 522 MHz) : Das Erste, SFB 1, ORB, PHOENIX
33. kanál (kmitočet 560 MHz) : ZDF, ZDF-Info, ZDF-Doku, KiKa
44. kanál (kmitočet 658 MHz) : SAT1, ProSieben, Kabel 1, N24
59. kanál (kmitočet 778 MHz) : MTV, Eurosport a n-tv.

Provoz na 59. kanálu je časově omezený do léta 2003 s výkonem, který nezaručí celoplošné pokrytí.

Dohoda v poslední minutě: až se dne 28. 2. 2003 rozběhl v Berlíně/Postupimi velký přechod z analogového na digitální vysílání, přece jen bylo možné přijímat 22 programů – o tři více než bylo plánováno. Až dosud se u DVB-T počítalo jen s obsazením pěti kanálů 19 programy.

Na 5. kanálu (177,5 MHz) bylo nakonec možné od zahájení přijímat také WDR, BBC World a Televizi z Berlína (FAB). Výkonem nynějších 10 kW jsou vysílány tři programy souběžně z Alexanderplatzu a z Scholzplatzu s průměrnou datovou rychlostí 14,51 Mbit/s. Po dlouhotrvajícím jednání vysílatele s Mediálním ústavem Berlín-Braniborsko a rovněž i s provozovatelem vysílací sítě T-Systems a SFB bylo docíleno dne 27. 2. 2003 dohody o podmínkách na účasti v projektu DVB-T.

Při spuštění plné programové nabídky digitálního terestrického vysílání v Berlíně/Braniborsku se v prvních třech dnech objevilo několik poruch. Vyskytly se problémy na 5. kanálu, který měl nejprve zůstat neobsazený, pak zde měly vysílat televize FAB (Televize z Berlína), BBC World a WDR, regionální vysílání ARD bylo ale později vypnuto, údajně pro to, že nebyla uzavřená vhodná smlouva pro vysílání mezi provozovatelem sítě Mediabroadcast/ T-Systems a televizí WDR.

Důvodem mohla být i stížnost sdružení kabelové televize Anga, která s odvoláním se na platnou státní smlouvu o vysílání, připomíná, že veřejnoprávní vysílatel obsazuje více jak tři kanály tj. 7. kanál: mdr, NDR a arte, 27. kanál Das Erste (ARD), SFB1, ORB a Phoenix, 33. kanál KiKa, ZDF, ZDF-infokanal, ZDF-dokukanal.

Také na 59. kanálu, kde se vysílají programy n-tv, Eurosport a MTV s omezením do léta 2003, byly problémy. Program MTV byl nejdříve přijímatelný bez potíží, avšak později se po dva dny objevil jen zkušební obrazec (monoskop). Očekává se, že budou využity zkušenosti ze satelitního digitálního vysílání.

Na 27. kanálu se objevily poruchy obrazu u programu SFB1. Signál SFB byl vysílán s datovým tokem 6 Mbit/sec, později se snížila průměrná datová rychlost na 2Mbit/sec a ještě méně, což vedlo ke čtverečkování. Díky lepšímu řízení dat byl později problém odstraněn. Problémy se pravděpodobně vyskytly i u vysílání programu Sat1.

I u uživatelů set-top-boxů vznikly „četné chyby v obsluze“ přístroje. Problém je v tom, že nepostačí nové naladění vysílačů, nýbrž se musí přes „firemní menu“ smazat dosavadní seznam stanic a nové obsazené kanály opět uložit s pomocí nového automatického vyhledávání stanic. Tento problém lze řešit i díky internetu, kde lze nalézt pro všechny typy prodávaných přístrojů zvláštní návod nebo s využitím tzv. horké telefonní linky.

Zdroj: [hw], www.digi-tv.de, [fp], www.digitalfernsehen.de, přeložil: Petr Miklík, volně upraveno a zkráceno
 

 

  

Tak to je vše, přeji vám hodně úspěchů při lovu televizních a rozhlasových pořadů z orbitu a těším se na shledanou u druhé části březnové rubriky.

 

 

Reprodukce zde zveřejněných informací jen s udáním jejich původu (VHR).

Information published on these pages may not be reproduced unless the source (VHR) is mentioned.

 

© VHR , last change: 16 MAR 2003