Satelit 2/2004 – 2.část

 

 

 

Zdravím vás při čtení druhé části únorové rubriky rubriky

 

Opět vás vítám při čtení satelitních informací. Dnes se opět budeme věnovat novinkám v Czechlinku (a trochu i v ČT). Dětské diváky, jejichž rodiče nejsou abonenti UPC Direct, určitě nepotěšilo zakódování kanálu Minimax. A nakonec je tu velký překlad zajímavého čtení o možnostech příjmu exotických satelitních rádií.

 

Minimax v UPC Direct je už zakódovaný

 

 

Od 18.2.2004 je dětský kanál Minimax, který jsme mohli sledovat v paketu UPC Direct na Astře 1G dočasně volně, zakódovaný v systému CryptoWorks. Je dostupný pro abonenty této satelitní služby na předvolbě č.17 pronajatého receiveru Philips DSX 6010s. Další technické údaje: Astra 1G (19,2 st. vých.), tr. 99, SR 27500, FEC 3/4, V-PID 451, A-PID 463 česky a 462 maďarsky. Minimax vysílá denně od 5.30 do 19.30 hod., ve zbývajícím čase jej nahrazuje maďarský hudební kanál MusicMax (juke box na přání, zasílané pomocí SMS, obdoba slovenského Music Boxu). 

 

Novinky v Czechlinku (a trochu i v ČT)

 

 

Některé ze satelitních fanoušků možná překvapila aktivace barevných pruhů na dosud „šedém“ kanále Test TV. Jak jsem však zjistil, není to jediná chystaná novinka v Czechlinku (a v ČT).

 

Některé satelitní fanoušky možná překvapil test – barevné pruhy na dosud „šedém“, tedy nevysílajícím kanále Test TV. Ten je podle informací z Kavčích hor určený k testování datových toků a různých vysílacích formátů. V současné době se zde testuje režim16:9 pro vyhodnocení přepínání obrazového formátu na některých receiverech, určených pro distribuční místa na terestrických vysílačích a převaděčích.

 

Nejprve si pro pořádek shrneme základní technické parametry tohoto kanálu. Naladíme jej na družici Eurobird 1, pozice 28,5 stupňů východně, transponder F3, paket Czechlink, frekvence 12,607 GHz, horizontální polarizace. Doplním ještě hodnoty datového toku SR 27500, poměr korekce chyb 3/4, a identifikátory: SID 6, V-PID 165, A-PID 100. Kanál je označený jako <b>Test TV</b> a na receiverech se nám zobrazuje i značka 16:9; barevné pruhy pak doprovází nepřetržitý tón zvukového generátoru.

 

Jak jsem zjistil, jedná se o zatím časově neohraničený test, který má prověřit kompatibilitu přepínání obrazového formátu 4:3 na širokoúhlé vysílání ve formátu 16:9 a zpět. Získané testy pomohou ve výběru optimálního systému pro zejména poloprofesionální receivery, které slouží k příjmu signálu České televize na některých distribučních zařízeních pro další terestrické šíření. U profesionálních receiverů by k problémům nemělo docházet, je však potřeba otestovat i další přijímače ještě před plánovaným spuštěním vysílání v systému 16:9. Ano, naše veřejnoprávní televize plánuje rozjet ještě před (možná letošním) nastartováním DVB-T tuto novinku dopředu na satelitním vysílání.

 

Nyní se rozhoduje mezi třemi systémy pro automatické přepínání obrazového formátu. Prvním je vysílání impulsu po zobrazení 13. řádku, druhým pak ve 23. řádku a třetí systém zasílá index automatického přepínání v digitálním streamu. Pokud budeme mít štěstí, můžeme si vyzkoušet během testu např. přepínání televize do letter boxu. Který systém se nakonec vybere budeme vědět až po delší době testů, bylo mi však slíbeno, že budu s výsledky a získanými zkušenostmi během zkoušek seznámen. Přinesu ji vám pak v této technické příloze. Podle mého názoru může pravidelné vysílání ve formátu 16:9 výrazně zatraktivnit pořady České televize.

 

Další novinkou pak bude odbavování v systému Dolby Digital, a do budoucna se plánuje také spuštění plnohodnotného EPG, tedy dodatkových informací o programu (až na 7 dní dopředu).

 

Během své návštěvy na Kavčích horách v prosinci minulého roku jsem viděl zbrusu nové studio pro nahrávání a konečný mix pořadů ČT ve formátu Dolby Digital THX. Krátce před tím prošlo toto studio náročným prověřováním firmou Dolby Laboratories a České televizi byl udělen certifikát. Nové dramatické pořady jsou už nyní ozvučovány v tomto vícekanálovém formátu a jsou v zásobě pro spuštění vysílání. Jak určitě víte, zatím se vysílají některé filmy v systému Dolby Surround, jinak se pořady přenášejí ve stereu, případně duálu. K přechodu na Dolby Digital by mělo dojít současně se spuštěním paketu České televize v DVB-T. Kvalitní zvuk a další doplňkové informace – EPG, a do budoucna další interaktivní služby - to by mělo být podle vedení ČT hlavním lákadlem pro diváky, aby si pořídili nový digitální receiver pro DVB-T. No a při té příležitosti získá novou kvalitu i satelitní fanoušek.

 

Nezbývá než doufat, že se ostrý start terestrické digitální televize v ČR opět vinou poslanců neodloží (někteří hovoří i o roku 2006 - místo letošního podzimu), a že ČT získá svůj plánovaný paket, tedy jeden ze dvou. Myslím tím nikoliv pouhý jeden společný, který by konzervoval současné obsazení TV na našem trhu bez perspektivy brzké změny. Ale to lidé v České televizi či v Czechlinku (jehož technické zázemí, vysílací pracoviště i uplink sídlí také v areálu na Kavčích horách) ovlivnit nemohou. To jsem však odbočil od technických novinek k jednáním napříč politickým spektrem ve Sněmovně, vrátím se raději zpět k Czechlinku.

 

Jak jsme vás už dříve informoval, došlo k 1.únoru k redukci vysílání ČRo 6, tedy „talk“ programu veřejnoprávního rozhlasu. Z důvodu úsporných opatření, spočívajících v redukci středovlnného vysílání došlo také ke změně v satelitní distribuci (parametry: 12,607 H, SR 27500, FEC 3/4, SID 22, A-PID 181, levý kanál), kdy šestý program Českého rozhlasu vysílá nyní každý den až od 18.00 hod do půlnoci, zatímco od čtvrté hodiny ranní do šesté odpolední naladíme na zmiňovaném kanále Prahu – ČRo 2. Pozor, v levém kanále, v pravém vysílá zahraniční program ČRo 7, musíme si tedy navolit na svém receiveru to správné „mono“.

 

Další novinkou je zařazení vysílání britského rádia BBC, tedy jeho „české“ mutace, kterou připravuje pražská redakce. Ke spuštění mělo dojít už tento měsíc, nakonec se start z technických důvodů opozdí o měsíc, na vysílání v Czechlinku si tedy budeme muset počkat do března. Podle získaných informací se připravují dva audio kanály, tedy česká a anglická jazyková verze. V době, kdy nepoběží česká relace se bude přebírat zahraniční vysílání BBC v angličtině.   

 

Tolik aspoň jedna rozhlasová novinka, která je ale jen slabou náplastí nad očekáváním podstatnějšího rozšíření našeho domácího digitálního paketu. Bohužel na mrtvém bodě uvízly původně slibně se rozvíjející „námluvy“ s Novou, kdy ani „postželezného“ vedení není nakloněné satelitní distribuci, utichli i řeči o možném vysílání stanic Nat 1 či ART native, také celoplošná soukromá česká rádia si chtějí i nadále zabezpečovat distribuci přes jiného providera (a jiný satelit).

 

Další kapitolou sama pro sebe je otázka kódování. V současné době se satelitní divák nemá jak dozvědět, jaký pořad bude kódovaný a který ne, na teletextu dnes už nenajdeme dřívější hvězdičku, informující o volném vysílání. Upustilo se též od ručního spouštění začátků a konců „zakrytí“, ale automatické odbavování bez funkčního EPG pak nepřináší (zejména zahraničnímu) divákovi ČT jistotu, že naprogramovaný úsek bez přístupové karty shlédne celý tak jak předpokládal. Někdy mám až dojem, že se jde do kódování s přesvědčením raději více, než se musí, aby ČT někdo neobvinil z porušení autorských práv.

 

K otázce kódování se vrátím někdy příště v dalším článku, chystá se totiž nové výběrové řízení na dodavatele technologie pro Czechlink. Smlouva s Philipsem končí a přestože předpokládám, že nedojde k výraznějším technologickým změnám v odbavování, napadla mne „kacířská“ myšlenka, že by mohlo v případě nejnepříznivější konstelace při vítězství jiného dodavatele dojít i na záměnu kódovacího systému CryptoWorks za jiný. Což by mělo nevídaný dopad na abonenty Czechlinku, kteří si od roku 1998 zařizovali svůj přístrojový park právě na systém CryptoWorks.         

 

Exotické rozhlasové programy přijímané ze satelitu

 

 

Vedle rozhlasových programů, které jsou dnes běžně přijímané ze satelitu, existuje i vysílání méně známých programových paketů v jiných systémech. Ovšem tyto programy oslovují především spíše fanoušky příjmu exotických stanic. Dnes budeme hovořit o rozhlasovém vysílání ze satelitních systémů WorldSpace a InmarSat, které má z pohledu evropského rozhlasového posluchače přinejmenším exotický charakter. Z tohoto důvodu nelze toto vysílání doporučit široké vrstvě rozhlasových posluchačů. Jde o programy z cizích zemí, které oslovují zejména příznivce kultury jiných národů – např. africký folklór se jistě nepovažuje za každodenní obvyklou věc v rozhlasovém programu pro průměrného evropského rozhlasového posluchače.

 

Toto rozhlasové vysílání ze satelitu není přenášeno jako podnosný signál k televiznímu programu, jako v případě ADR, ale vysílá se ve frekvenčním pásmu nekompatibilním s vysíláním, které se používá u běžného satelitního televizního pásma Ku. To znamená, že příjem signálu na satelitní přijímací komplet pro Astru nebo Eutelsat není možný. Pro příjem se vyžaduje speciální přijímací zařízení. Technika tohoto vybavení závisí na kmitočtech, na přenosové normě a také na přenosovém systému, a také na vyzářeném výkonu satelitu. Další vlastností tohoto exotického vysílání je většinou horší kvalita přenosu ve srovnání s vysíláním ADR a DVB, která je ale často i problémem pravděpodobně nižších vynaložených nákladů.

 

Systém WorldSpace

 

O systému WorldSpace byla už několikrát na mém webu zmínka. Další článek o tajemném L pásmu jsem napsal pro satCentrum: najdete ho zde: http://www.satcentrum.com/?action=show&art=148 . V závěrečné etapě výstavby systému WorldSpace se uvažovalo o tom, vysílat tímto systémem s pomocí tří geostacionárních satelitů (AmeriStar na 95° západně, AfriStar na 21° východně a AsiaStar na 105° východně) digitální rozhlasové programy, ale i datové a multimediální služby speciálně pro země třetího světa na jižní polokouli.

 

Satelit AfriStar, určený pro Afriku, který je na své oběžné dráze od 28. 10. 1998, vysílá jako oba ostatní satelity WorldSpace ve třech svazcích. Označení těchto vysílacích laloků je: západní, východní a jižní svazek. Pokrytí území je koncentrováno především na africký kontinent. Tzn., že systém na tomto území zabezpečí informace, zábavu a vzdělávání. Pro tento účel tam totiž není vybudována žádná nebo jen nedostatečná terestrické infrastruktura. Po uvedení satelitu AfriStar do provozu se však zjistilo, že díky jeho velkému vyzářenému výkonu lze signál přijímat v dobré kvalitě i ve větší vzdálenosti mimo plánovanou oblast pokrytí. V západním svazku je tak možný příjem i na severu Německa, ještě až na hranici s Dánskem a na západě částečně až po Velkou Británii. Podmínkou příjmu je, jako všeobecně u satelitního signálu, pouhý volný výhled na satelit – v tomto případě směrem na jih/jihovýchod.

 

Pro příjem signálu je třeba zvláštní přijímač, který navenek připomíná spíše přenosný rozhlasový přijímač než satelitní přijímací komplet. Velký vyzářený výkon satelitu umožňuje upustit od parabolické antény, takže je potřebná jen malá plochá přijímací anténa s asi 10 cm rozpětím okrajů. A navíc, její směrování není (do jisté míry) kritické.  A pouze masivní překážky mohou způsobit, že příjem signálu je rušený. V posledních dvou letech jsem testoval tři zajímavé přenosné receivery – na internetu na straně http://www.satcentrum.com/?action=show&art=151   najdete podrobný popis kabelkového přijímače pro všechny vlnové rozsahy Hitachi KH-WS1, na straně http://www.satcentrum.com/?action=show&art=586  je potom test miniaturního přijímače pouze pro systém WorldSpace - JOY EAR WS0110 a na straně http://www.satcentrum.com/?action=show&art=525   si pak přečtete o přijímači BPL Celeste MK2. Další podrobnosti a technické parametry proto hledejte v uvedených článcích.

 

Proto si jen stručně shrneme, že se vysílá v digitální normě MPEG 1/2 Layer3 v pásmu L na kmitočtech 1453 až 1492 MHz. Z vysílání v západním svazku se v současnosti dá přijímat asi 40 rozhlasových programů, převážně v angličtině a ve francouzštině, jsou však zastoupeny i arabské a africké programy. V němčině je přenášen program WRN-2 a také i popová stanice Hit Mix FM. Aktuální  seznam všech nynějších programů, které lze přijímat z příslušného transpondéru lze nalézt na webu společnosti Worldspace na adrese www.worldspace-europe.com/htm/gb/radio_future.htm. Protože satelitní systém WorldSpace není primárně určen pro evropské země, je nabídka přijímačů ve specializovaných odborných obchodech s rozhlasovými přijímači a elektronikou u nás, ale i u našich západních sousedů velmi slabá. Nicméně několik typů lze zakoupit i v ČR, např. u ing.Petr Douděry v pražské firmě DD-Amtek.

 

Rozhlasový příjem z Inmarsatu

 

Zatímco WorldSpace je systém satelitní, který byl ustanoven výhradně pro šíření rozhlasových signálů, existují další systémy, pro které je přenos rozhlasových programů jakoby vedlejší služba. Zde je třeba jmenovat především systém InmarSat. U tohoto systému platí i to, co bylo minule uvedeno pro WorldSpace: co je možné z tohoto satelitu přijímat má nesporně exotický charakter a z toho důvodu se to vlastně nedoporučuje pro průměrného posluchače. V tomto případě je to ještě podtrženo relativně vysokými vynaloženými náklady, které jistě chtějí a mohou poskytnout pouze skuteční příznivci tohoto vysílání.

Systém InmarSat byl založen v roce 1979 jako námořní komunikační satelitní systém, jako mezinárodní organizace a v roce 1982 byl uveden do provozu. Mezitím byl privatizovaný, dnes pokrývá téměř všechny oblasti mezinárodní mobilní pozemní komunikace po souši, na vodě a ve vzduchu. Od zahájení provozu systému se proto v oblasti Atlantiku satelity InmarSat přijímají různým způsobem. Přirozeně komerční a speciální námořní radiokomunikace přitom hrají hlavní roli. Navíc existuje i nekódované vysílání a zainteresovaný příznivce této techniky má jistě možnost přijímat mnoho zajímavého. Aby tato nabídka byla přístupná, potom je zapotřebí skener.

Ze satelitu InmarSat však vysílá i rozhlas, ačkoliv v menším rozsahu - např. americké stanice, které přenáší své vysílání pro americké občany a zejména pro vojáky v zahraničí. Ten, kdo se tedy o takové vysílání zajímá, je u InmarSatu na správné adrese. Rozhlasový program se vysílá s frekvenční modulací (FM) a šířkou pásma 10 popř. 20 kHz. Příjem však vyžaduje zvláštní přijímací zařízení, které není kompatibilní, popř. identické s vybavením pro satelit Astra nebo Eutelsat. Frekvenční rozsah je v pásmu L, od 1,53 GHz až 1,544 GHz. Optimální řešení poskytuje přijímací komplet s parabolou a aktivní anténou, jaký mají v nabídce různí němečtí odborní prodejci rozhlasových přijímačů.

Typické přijímací zařízení je vybavené parabolou od průměru 65 cm a také zapouzdřenou aktivní anténou, zesilovačem o zisku 30 dB. Skener pro výše uvedený frekvenční rozsah je možné připojit i za přívodní kabel dlouhý jeden až 30 metrů. Obecně by mělo být možné použít pro satelit InmarSat průměr parabolické antény nejméně 40 cm. Pro větší „rozevření svazku“ není nasměrování antény velmi kritické a může se provést manuálně. Co všechno lze přijímat při proskenování pásma skenerem, mnohé posluchače překvapí.

Plánovaný digitální satelitní rozhlasový systém pro Evropu

 

Zájem o příjem ze satelitu AfriStar se v časovém období od konce roku 2005 do začátku roku 2006 výrazně změní, pokud se uskuteční současné plány na evropský digitální satelitní rozhlasový systém pro stacionární a mobilní příjem. Tento nový systém lze přirovnat  k zatím lukrativně prezentovaným systémům v USA, XM Radio a Sirius Radio. Pro systém, budovaný v Evropě, byl navržen hybridní přenosový model DAB-S, který by měl umožnit nejen příjem ze satelitu, nýbrž i terestrické vysílání. Je jasné, že dnes obzvláště v Německu panuje k takovému záměru určitá skepse, z důvodu negativních zkušeností s jinými podobně situovanými projekty (např. T-DAB). Proto se pro systém DAB-S plánuje, přinejmenším v počáteční fázi, využití západního svazku satelitu AfriStar, přičemž jako s hlavním cílovým trhem se (vedle Německa) počítá především s Francií a s Itálií. Celý systém, přestože se o něm zatím moc nemluví, přitom není úplnou novinkou. Aby se soustředily zkušenosti a základní data pro jeho vývoj a provoz, je už od roku 2002 rozběhnutý evropský podpůrný projekt Rely (což je výraz pro spolehlivost), na kterém se podílí vedle Franuhofer-Institutu /4/ nejvýznamnější firmy kosmického a automobilového průmyslu.

 

V konceptu DAB-S je vedle vlastního satelitního systému potřebná i komplementární terestrická síť. Signál vysílaný z up linkové stanice k satelitu bude ze satelitu AfriStar zpětně vysílán k zemi. Na zemi se pak signál bude přijímat přímo individuálními přijímači anebo přijímači terestrické sítě. Ty druhé poslouží zejména pro příjem na hustě osídleném území pokrytém tímto signálem, jako jsou např. územní aglomerace a velká města. Každý přijímač tedy signál obdrží dvakrát, protože vysílání ze satelitu bude v tzv. time diversity s rozdílem (odstupem) 4,32 ms. Přijímač obecně zpracuje pozdější signál, zatímco první (dřívější) signál uloží a zpracuje teprve tehdy, jestliže přímá cesta pro signál mezi satelitem a přímým příjmem bude rušena. Přepnutí mezi oběma datovými toky se uskuteční (v případě rušení jednoho kanálu) bez přerušení, takže reprodukce není rušena ani omezena. Individuální přijímače by měly přijímat satelitní a terestrické signály simultánně – bude tak možnost volby lepšího signálu bez přerušení reprodukce. Kromě toho se předpokládá integrace pomocného systému pro navigaci, který má svůj základ v evropském systému Egnos/Galileo. Terestrická infrastruktura má vzniknout ještě letos a celý systém má být zprovozněn na přelomu roku 2005 a 2006.

 

Částečně využito zdroje: 

 

Dipl. – Ing. Hans-Dieter Naumann, Funkamateur (Německo), č. 2/2004, s. 139, přeložil Petr Miklík

 

Doporučená literatura a odkazy na internetu:

 

/1/ Weber, H: WorldSpace – Digitální rozhlas pro Afriku zahajuje v květnu, Funkamateur, roč. 48 (1999), č. 3, s. 266 až s. 267,

/2/ Weber, H: Druhý satelit WorldSpace úspěšně odstartoval. Funkamateur, roč. 49 (2000), č. 5, s. 491,

/3/ Naumann, H.-D.: WorldSpace mezi eufórií a skepsí, Funkamateur roč. 48 (1999), č. 2, s. 155,

/4/ Integrované obvody Fraunhofer Institutu: Digitální rozhlasové systémy, www.lis.fraunhofer.de ,

/5/ WorldSpace: Evropský satelitní digitální rozhlas, www.worldspace-europe.com/htm/gb/radio_future.htm ,

/6/ Inmarsat: Celková komunikační síť, www.inmarsat.org ,

/7/ Weidner, M: AfriStar – obsazení kanálů, www.afristar.de/kanalbelegung.html .

 

Popis obrázků:

 

 obr. 1 – celkem tři satelity jako např. satelit AfriStar tvoří základ systému WorldSpace, který byl zamýšlen především pro pokrytí signálem jižní polokoule

 

obr. 2 – zóny ozáření pro jednotlivé satelitní svazky systému WorldSpace nemají žádné pevné ohraničení příjmu signálu, takže v omezené míře lze program přijímat i mimo toto území (jako např. ve střední Evropě), Nord – sever, Zentral – střed, Süd – jih, West – západ, Ost – východ

 

obr. 3 – přijímací sestava, APS-1550, pro InmarSat firmy SSB Electronic v Iserlohnu,

obr. 4 – aktivní FEED HORN, AFH-1550, pro přijímací zařízení systému InmarSat

 

Aktuální změny na satelitních transponderech najdete na internetu na http://www.satcentrum.com/ (.cz, .sk), další novinky z oblasti rozhlasu a televize, a to jak kabelové tak i digitální (DAB, DVB-T, DRM, MMDS) najdete na webu http://www.tvcentrum.com/ (.sk). Přeji vám hodně zábavy a poučení při lovu na satelitním orbitu! 

 

  

Tak to je pro dnes vše, těším se na shledanou příště!

 

 

Reprodukce zde zveřejněných informací jen s udáním jejich původu (VHR).

Information published on these pages may not be reproduced unless the source (VHR) is mentioned.

 

 

© VHR , last change: 25 FEB 2004