Satelit 2/2004 – 1.část

 

 

 

Zdravím vás při čtení první části únorové rubriky rubriky

 

Potřetí v novém roce vás vítám při čtení satelitních informací. Dnes se dozvíte o stěhování slovenského digitálního paketu z Intelsatu 707 na Thor 3, jak dopadla anketa týkající se programové nabídky UPC Direct a o změnách v paketu Czechlink. V závěru si můžete přečíst, proč vypadával signál UPC Direct.

 

Paket Telenor Slovakia se stěhuje

 

 

V úterý 9.2.2004 byl aktivován nový paket Telenor Slovakia na družici Thor 3 (0,8 st. záp.), transponder 36, frekvence 12,399 GHz, horizontální polarizace, SR 28000, FEC 7/8. Je zde vysíláno stejné obsazení slovenských televizí a rádií, jak na stávajícím paketu na „sousední“ družici Intelsat 707 (1,0 st. záp.), mění se ale identifikátory PIDy. Protože některé receivery neumí automaticky načíst celou nabídku, zde jsou tyto základní parametry:

 

Slovenská komerční JOJ TV má SID 1104, V-PID 517 a A-PID 660 a jako jediná je kódovaná v systému CONAX, zpravodajský kanál TA3 má SID 1108, V-PID 518 a A-PID 664 a hudební juke box MusicBox má SID 1110, V-PID 519 a A-PID 668. V paketu dále vysílají dva veřejnoprávní programy Slovenského rozhlasu - SRo1 – Slovensko, SID 1106, A-PID 672 a SRo2 – Děvín se SID 1107 a A-PID 676.

 

Podle vyzařovacího diagramu je pokrytí obou našich republik bezproblémové, při EIRP 50 dBW stačí k příjmu parabola 60 cm a LNB 0,6 dB. Porovnával jsme hned po spuštění sílu signálu na „referenčním“ Humaxu 5400, síla signálu byla o 2% větší (36%) jak u dosavadního paketu na Intelsatu 707 (34%), užitečný signál (BER) mám v obou případech 100%.

 

Je škoda, že do paketu nepřibyla další rádia, jaká jsou vysílána v paketu Slovak link na družici Eurobird 1. Možná by také nebylo od věci „tříštit“ distribuci slovenských stanic do dvou různých digitálních paketů, sloučení paketů do jednoho např. na Eurobirdu by uvítali jak individuální diváci, tak kabeloví operátoři, kteří musí takto zabezpečovat příjem ze dvou satelitních pozic.

 

Anketa: Programová nabídka digitálního satelitního paketu UPC Direct

 

 

Na webu satCentrum byla v závěru loňského roku uspořádána velká anketa, nazvaná Programová nabídka digitálního satelitního paketu UPC Direct. Cílem ankety nebylo jen zjištění přehledu nejméně oblíbených stanic v programové nabídce UPC Direct, ale i důvody proč divákům tyto stanice nevyhovují. Současně autoři chtěli zjistit, které stanice by naopak lidé uvítali v nabídce této satelitní služby. Kompletní statistické vyhodnocení je umístěné na stránce http://anketa.satCentrum.com. Formou hypertextových odkazů se můžete podívat, jak dopadlo hlasování podle různých filtrů - podle věku, pohlaví, jaký měli názor lidé z města či z venkova, abonenti či lidé, kteří službu UPC Direct nepoužívají.

 

Do ankety se zapojilo celkem 221 lidí z ČR a 128 ze Slovenska, z nichž většina - 178 (ČR), resp. 64 (SR) uvedla, že jsou abonenty UPC Direct. Nejpočetněji byla zastoupena věková skupina 20-29 let (ČR) a 30-39 let (SR). Mezi satelitními fanoušky je asi naprostá převaha mužů – aspoň to tak vypadá podle statistiky, kdy se do ankety zapojily pouze 2 slovenské ženy a 1 žena z ČR. Odpovídali spíše lidé z měst – 138 (ČR) a 78 (SR), z venkova méně - 74 (ČR) a 47 (SR) lidí. Většina abonentů v ČR používá pronajatý receiver Philips – 139 lidí, 52 má jiný přijímač. Slováci by velmi rádi využívali samostatnou přístupovou kartu – 100 lidí odpovědělo ano a jen 16 ne, přičemž 12 lidí neodpovědělo.

 

A nyní to hlavní, jaké stanice doporučujete vyřadit: Mezi občany ČR byl nejméně oblíbený kanál Club (103 hlasů), následován sportovními kanály Extreme Sports (75) a Eurosport News (65). Na dalších místech se umístily stanice MTV Base (42) a Cartoon Network/TCM (34 hlasů, o 1 více jak BBC Prime). V samém závěru roku byl Cartoon z nabídky UPC Direct vyřazen a nahrazen Minimaxem, což jste někteří nelibě nesli (podobně jako v případě TV Romantica), jeho oblíbenost tomu ale neodpovídala. Na Slovensku nejhůře dopadl Extreme Sports (37 hlasů), který předstihnul Club (31), Eurosport News (24), BBC Prime (19) a MTV Base (17). Jen pro zajímavost na dalších místech v těsném závěsu najdeme National Geographic Channel (16), Cartoon Network/TCM (15) a MTV 2 (14 hlasů).

 

Pokud se jedná o stanice, které by účastníci ankety chtěli mít k dispozici v UPC Direct, tak u diváků z ČR to vyhrála Markíza TV (166 hlasů) před AXN (164). O třetí příčku se dělí Nova a JOJ (shodně 146 hlasů), následuje ČT1 (144) a ČT2 (138). U diváků na Slovensku by to vyhrála Nova (102 hlasů) před ČT1 (97) a JOJ TV ( 96). Teprve na čtvrtém místě by se umístil nový kanál AXN (90), po kterém se často volá v diskusích na internetu, pátou příčku by svorně obsadila ČT 2 a Prima TV (každá 88 hlasů). V obou republikách se valně neumístil ani kanál Supermax (117 a 61 hlasů) a takřka úplně propadla Romantica TV (33 a 26 hlasů).

 

Tolik žebříčky, na ty další se podívejte na zmiňované stránce. Doporučuji vám si přečíst i další návrhy na zařazení, některé jsou velmi zajímavé. Zde je opravdu dobře vidět, že se nedá vyhovět všem, protože někteří upřednostňují takové kanály, na které by se řada dalších abonentů nikdy nedívala.

 

Změny v rádiích v Czechlinku

 

 

Přestože nabídka českých rádií v paketu Czechlink není zdaleka tak pestrá, jak u našich slovenských sousedů ve Slovak linku, přesto dochází k určitým změnám. Podle poslední informace se má objevit v paketu na satelitu Eurobird 1 také Radio BBC. Bude se jednat o zahraniční vysílání se zpravodajskými relacemi v českém jazyce. Toto vysílání bude znamenat zjednodušení příjmu zpráv a zpravodajství BBC na vlnách několika soukromých rádií u nás, které přebírají do svého vysílání.

 

Připomeňme si základní technické parametry: pozice družice: 28,5 st. východní délky, transponder: F 3, kmitočet: 12,607 GHz, polarizace: horizontální, datový tok: SR 27500, poměr chybové korekce: 3/4. Službu zajišťuje CzechLink spol. s r.o., uplink je v Praze v areálu České televize na Kavčích horách.

 

K zařazení rádia BBC do Czechlinku dojde až v březnu, již od 1.února však došlo ke změnám ve vysílání Českého rozhlasu 6. Tento program veřejnoprávního rozhlasu vysílá od února v novém čase a na nových frekvencích. Šestihodinové vysílání "šestky" nyní začíná až v šest hodin večer. Nové jsou nyní i frekvence v pásmu středních vln. Ty pro ČRo 6 uvolnil druhý kanál veřejnoprávního rozhlasu, jenž zároveň vysílá i na velmi krátkých vlnách. A tyto změny samozřejmě zasáhly i satelitní distribuci v paketu Czechlink. Dosud ČRo 6, doplněný pořady ČRo 7 či Hlasu Ameriky, vysílal ve všední den od sedmé ranní do deváté večerní, o víkendu začínal program v devět ráno. Nyní na jeho frekvenci jak na středních vlnách, tak na satelitu (12,607 H, SR 27500, FEC 3/4, SID 22, A-PID 181, levý kanál) zachytíme přes den (přesně od 04:00 hod.) vysílání ČRo 2 – Praha. Teprve až po osmnácté hodině začíná zmiňovaných šesti hodin vyhrazených pro ČRo 6.

 

Závada na Amosu vyřadila některé programy UPC Direct

 

 

Ve středu 28.1.2004 po půl třetí odpoledne došlo k výpadku v provozu šesti stanic, tedy poloviny obsazení transponderu 12,304 H na Astře 1G. Konkrétně se jednalo o stanice Filmmuseum, HBO hun, HBO cz, HBO2, Spektrum a Magyar ATV. Programy Eurosport News, Viasat-3, Reality TV, Extreme Sports a Club přitom fungovaly.

 

Samozřejmě mne zajímalo, kde je problém, proto jsem hned volal na Klientské centrum UPC v Praze. Zde jsem dostal informaci: Omlouváme se klientům UPC Direct za výpadek prémiových kanálů HBO, HBO2 a programu Spektrum, jedná se technický výpadek. Na urychleném odstranění závady se pracuje. Tedy nic konkrétního, proto jsem se obrátil na vedení společnosti UPC ČR, a od tiskového mluvčího, dr.Františka Maliny jsem obdržel toto vyjádření: „Ano, v současné chvíli máme problém s programy HBO, HBO2 a Spektrum. Podle informací z DMC Amsterdam je problém s distribucí programů, šířených z družice Amos. Výpadek by měl být odstraněn během odpoledne.

Chyba je tedy na straně izraelského providera – vlastníka družice Amos 1, odkud je signál primárně do Evropy distribuován. Zřejmě se jednalo o problémy při přepojování na nový, druhý satelit Amos 2, který do kosmu vystartoval v závěru loňského roku. Pokud by totiž šlo o plánovaný výpadek, jistě by o něm v ústředí UPC v Amsterodamu dopředu věděli. Přesně o 16.00 hod. bylo vysílání všech výše uvedených stanic obnoveno. Stejný stav se však opakoval znovu po devatenácté hodině večerní, kdy je výše uvedená skupina stanic opět nedostupná. Teprve o 20.33 hod. bylo obnoveno vysílání HBO a HBO 2 a vzápětí i Spektrum.

 

Podle informací některých abonentů kabelových televizí, kteří také přejímají uvedené programy z izraelského satelitu Amos vím, že jim v tuto dobu všechny programy fungovaly. Z toho tedy usuzuji, že nastal problém ve vyzařovacím svazku Amose, který zřejmě nedosáhnul do odbavovacího střediska (DMC) v Holandsku, kde přijímají signál z Amose pro uplink na Astru. Doufám, že se tato situace už nebude opakovat, aspoň ne tak často a na takovou dobu, protože někteří abonenti po zvýšení měsíční částky za základní paket Rodina z 555 na 863 Kč reagují na takové věci velmi podrážděně.

 

 

Aktuální změny na satelitních transponderech najdete na internetu na www.satcentrum.com (.cz, .sk), další novinky z oblasti rozhlasu a televize, a to jak kabelové tak i digitální (DAB, DVB-T, DRM, MMDS) najdete na webu www.tvcentrum.com (.sk). Přeji vám hodně zábavy a poučení při lovu na satelitním orbitu! 

  

Tak to je pro dnes vše, těším se na shledanou příště!

 

 

Reprodukce zde zveřejněných informací jen s udáním jejich původu (VHR).

Information published on these pages may not be reproduced unless the source (VHR) is mentioned.

 

 

© VHR , last change: 10 FEB 2004