CD     Nahrávky rozhlasových znělek a jinglů, 1.díl !

Pamětníci v Československém DX klubu si jistě dobře vzpomínají a Vám ostatním připomenu, že v našem klubu byla už před pár lety vyvolána iniciativa k nahrátí a distribuci jinglů a znělek našich rozhlasových stanic. Zprvu se jednalo o nahrávky ucelenějších úryvků z vysílání našich FMek na magnetofonové kazety, později se přistoupilo k prvnímu přepisu na digitální formát DAT a minidisc.

Nicméně z dobrého předsevzetí zůstalo jen torzo, které mi jednatel CSDXC zaslal jako klubovému archiváři audio a digitálních médií k uložení krátce před loňským výročním setkání v Dobré nad Sázavou. Po vyslechnutí už hotových záznamů ve mne vzniknul nápad získat a nahrát co nejvíce jinglů a znělek a tyto pak vydat na novém, o stupeň kvalitnějším a dnes už velmi rozšířeném médiu - kompaktním disku - tedy audio CDčku.

Dokoupil jsem do domácího "studia" druhý minidisc pro přepis, vypalovací mechaniku pro CD a barevnou tiskárnu pro booklety jsem již vlastnil. Teoreticky tedy již nic nestálo v cestě vydat znělky a jingly v co nejbližším termínu na CD.

Problém však je, a dosud trvá v tom, že se mi stále nepodařilo sehnat a zpracovat pokud možno úplnou kolekci našich stanic. Původní myšlenka oslovit jednotlivá rádia a požádat je o zaslání nahrávek ve studiové kvalitě narazila na neochotu většiny cokoliv poskytnout, takže zbývá jen možnost vlastních záznamů z vysílání a pak pracný sestřih a editaci. I když u minidiscu jsou už střihové funkce na velmi dobré úrovni (konečný sestřih před „vypálením“ na CD je již samozřejmě prováděn na profesionálním SW, který mám v  PC), naráží tato snaha na nutnosti mnoha hodinového vysedávání u přijímače a vystižení právě typických znělek a jinglů pro jednotlivé rozhlasové stanice. Tady často nepomůže nahrávka okolo celé hodiny s časovým znamením a zprávami, které obvykle soukromá rádia uvádí zpívanými jingly s identifikací stanice a případným uvedením frekvence či místa.

A tak děkuji všem, kdo jste mi poslali magnetofonové kazety, videokazety či diskety s nahrávkami. Mnohem větší pomoc mi poskytly již sestříhané nahrávky na minidisku či DATce, které jsem dostal od některých našich členů a také osmi soukromých rádií. Já osobně jsem natočil řadu záznamů z Moravy a potom ze severních Čech během dovolené, také jsem si udělal pár cest na soukromé "polní dny" k zachycení rádií, které doma nemohu kvalitně přijímat. Někdy je tento lov i velkým dobrodružstvím, třeba když jsem čtyři dny "hlídal" u receiveru, kdy půjde zajímavý jingl či předěl např. rádia RUBÍ. Ale podařilo se, stejně jako scénky a podařené úpravy skladeb Evropy 2, rádia Pohoda, Limonádový Joe, Twist, Koliba, Proglas anebo AZ rádia, vstupů Václav Klause či Václava Havla do vysílání Kiss 98 a rádia Faktor nebo představení dnes už neexistujících rádií Beat a Podzemí. Toto všechno si už nyní můžete poslechnout na CD, prvním a unikátním v našem klubu a možná i v našich zemích.

Dosud je představeno 50 rádií, které si dnes můžete objednat na CDčku, další jsou přichystané na další pokračování, do úplného zmapování naší scény českých a slovenských FMek mi však ještě chybí řada stanic, a tak bych poprosil tímto širokou obec členů i nečlenů CSDXC, kteří mají možnost nahrát a zaslat mi chybějící rádia, ke spolupráci. Pokud ve vašem okolí zachytíte nějakou na CD neuvedenou stanici, či ještě lépe navštívíte ono rádio a požádáte o nahrávku cca 3-5 jinglů a znělek (v naprosto neučesaném stavu, raději více, já si to sám sestříhám) a zašlete na moji adresu do Kvasic), moc byste mi pomohli. Jako médium může sloužit minidisc, DAT, disketa (formát midi, wav, mp3 apod.), audio kazeta či videokazeta s nahrávkou stereo v šikmých stopách. Před zasláním se můžete případně se mnou dohodnout telefonicky anebo na mém e-mailu (vhr@vhr.cz).

Médium vrátím, pokud je na něm uvedený odesílatel, či dovezu k vyzvednutí na nejbližší klubová setkání. Pokud vše dobře dopadne, mohl bych druhé takto připravené CDčko mít hotové ještě v tomto roce. Za pomoc při dokompletaci nahrávek Vám předem děkuji.

V současné době je hotové první CD jinglů s první padesátkou rádií, tato dokončená (i když neúplná) kolekce představuje mnoho hodin práce a sledování vysílání a myslím si, že výsledek stojí za to. Neváhejte a objednejte si jej na níže uvedených adresách. Cena byla stanovena na 150,- Kč + poštovné, uhradit tuto částku můžete složenkou na moji adresu, anebo částku převést bezhotovostně na můj účet, vedený u IPB, je to č.: 154 744 037/5100. Děkuji.

ing.Václav Hrubec, Mírová 576, 768 21 Kvasice, tel.: 0634/358 317, mobil: 0602/772 492

mobil + záznamník: 0601/543 223, e-mail:  vhr@vhr.cz

Zájemci ze Slovenska si jej mohou objednat za cenu 200,- Sk + poštovné na adrese:

ing.Jaroslav Lajda, Bôrická cesta 49, 010 01 Žilina, tel.: 089/72 322 57, e-mail:  eurocoin@za.netax.sk

Přeji Vám, ať se Vám CDčko líbí a strávíte při jeho poslechu příjemné chvíle.     VHR.

 

Back to VHR

Reprodukce zde zveřejněných informací jen s udáním jejich původu (VHR).
Information published on these pages may not be reproduced unless the source (VHR) is mentioned.

 

VHR, last change: 06 JUN 2000

 

 

 

TOPlist